BRIEF PER MAIL
Aan Minister Koolmees en de leden van De Tweede Kamer

Kenmerk:              200415/MG/01

Onderwerp:         Uitwerking Noodregeling Kinderopvang

Den Haag, 15 april 2020

Geachte minister Koolmees,

In vervolg op mijn brief aan u van 8 april 2020, het volgende.

De noodregeling
Inmiddels heb ik uit de media vernomen dat de uitvoering van de Noodregeling Kinderopvang is aangepast.
De belastingdienst gaat ouders nu rechtstreeks vergoeden.

Echter niet het volledige factuurbedrag, maar slechts een vergoeding op basis van het maximum uurtarief.

Waarom gaat de regeling niet werken?
Er is een Noodregeling Kinderopvang uitgewerkt teneinde de kinderopvangsector (en ook de belastingdienst) voor onheil te behoeden. De gedachte is dat ouders factuurbedragen ongewijzigd blijven voldoen en dat contracten niet worden opgezegd, aangepast of opgeschort. De intentieverklaring, getekend door brancheorganisaties BK en BMK, belooft aan ouders dat zij volledig gecompenseerd gaan worden. Kinderopvangbedrijven gaan het verschil tussen het maximum uurtarief en het factuurbedrag uit eigen zak bijpassen. Uw ministerie heeft ouders dan ook opgeroepen om de factuurbedragen volledig door te betalen.

‘… Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten…’ [1]

Deze regeling gaat echter niet werken vanwege praktische bezwaren.

Kinderopvangbedrijven weten niet hoeveel opvanguren ouders op basis van de kinderopvangtoeslagregeling vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomsten van de ouders/verzorgers.[2]
Het kinderopvangbedrijf wordt echter wél geacht om het compensatiebedrag dat ouders/verzorgers ontvangen uit hoofde van de Noodregeling Kinderopvang, aan te vullen tot het factuurbedrag.

Zelfs wanneer de belastingdienst de uitgekeerde bedragen aan kinderopvangtoeslag vrijgeeft (AVG?) dan nog is het kinderopvangbedrijf niet in staat om deze bedragen te controleren.

De BVOK vraagt u daarom nogmaals (met klem) om kennis te nemen van haar brief van 8 april 2020, welke ik als bijlage bij deze brief heb toegevoegd.

‘…Op basis van bovenstaande stelt de BVOK dat er eigenlijk maar één eenvoudige, werkbare en risicoloze noodregeling is en deze laat zich in twee zinnen beschrijven:

  1. De belastingdienst vergoedt, vanaf het moment van de gedwongen sluiting (maandag 16 maart), aan de ouders/verzorgers, het verschil tussen het kinderopvangtoeslag en het factuurbedrag. 
  2. De ouders/verzorgers betalen over deze periode op de gebruikelijke wijze de facturen van de kinderopvangorganisaties...’

Deze brief is tevens verzonden aan staatssecretaris Van Ark, de Leden van De Tweede Kamer, 3.500 kinderopvangorganisaties, en de media.

Graag ben ik bereid om deze brief persoonlijk aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de BVOK

Mylan de Groot
Voorzitter

Email: info@bvok.nl
Website: www.bvok.nl

Bijlage:   De brief van de BVOK aan u van 8 april 2020, met kenmerk: 200408/MG/01 (reeds in uw bezit).

[1] Bron: ‘QA’s zondag 15 maart scholen en kinderopvang dicht 2 (002).docx’, verzonden door Tuyll van Serooskerken, M.C. (Maaike) van <MvTuyll@minszw.nl>, 15 maart 2020, 20:24 u.

[2] Bron: https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/berekening_kinderopvangtoeslag_tg0801z01fd.pdf, Rekenvoorbeeld 2, Stap 2 (‘…Loes is de minst werkende ouder. Zij werkt 10 uur per week…’)