Wijziging uurprijzen kinderopvang per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang. De maximum uurprijzen voor 2021 worden met 3,50% verhoogd als gevolg van de indexering.

Maximum uurprijzen 2021
Dagopvang €8,46
Buitenschoolse opvang €7,27
Gastouderopvang €6,49

Besluit kinderopvangtoeslag 2021

Inzicht in kosten kinderopvang

Goed inzicht in de kosten in de kinderopvang is belangrijk. Het helpt bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en om te komen tot de juiste uurprijs. Daarom starten het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang dit najaar een onafhankelijk programma om de kosten in de kinderopvang inzichtelijk te maken.

Inzicht in de kosten in de kinderopvang

Toezicht & handhaving ten tijde van corona

Kinderopvanghouders hebben opgeroepen in het toezicht handhaving rekening te houden met de bijzondere omstandigheden als gevolg van het coronavirus. Het belangrijkste effect is een tijdelijk tekort aan pedagogisch medewerkers.

Gemeenten en GGD-en zien de ontwikkeling ook en houden rekening met de uitzonderlijke situatie bij het uitvoeren van toezicht en handhaving. Uiteraard blijft het uitgangspunt dat er te allen tijde sprake moet zijn van verantwoorde kinderopvang.

Uitdagingen voor de kinderopvang in verband met corona: hoe toezicht en handhaving hier rekening mee houden

Quarantainebeleid kinderopvang

In verband met de herfstvakantie willen we het quarantainebeleid, voor mensen die op vakantie/reis zijn geweest naar een land dat i.v.m. het coronavirus een oranje of rood reisadvies heeft gekregen, nog een keer onder de aandacht brengen:

– Medewerkers en ouders die terugkomen uit een oranje of rood risicogebied, blijven 10 dagen in thuisquarantaine.

– Ouders mogen tijdens hun 10 dagen thuisquarantaine hun kinderen niet zelf brengen en halen.

– Kinderen zonder klachten mogen naar de kinderopvang en school.

Protocol kinderopvang aangepast

Het Protocol kinderopvang is aangepast. Zo zijn er onder andere regels opgenomen over mondkapjes.

De belangrijkste wijzigingen:

– Dringend advies aan ouders en andere bezoekers om een mondneuskapje te dragen wanneer zij de locatie betreden.

– Mondneuskapjes dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden.

– Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.

Bekijk de nieuwste versie van het Protocol.

Protocol Kinderopvang