Geachte collega’s,

Inmiddels hebben we kunnen ervaren hoe de CAO 2020-2021 doorwerkt in de exploitatie van onze ondernemingen. Waar andere sectoren (op grote schaal) besloten om een nieuwe CAO door te schuiven vanwege de onzekere marktomstandigheden [1], besloot de kinderopvangsector (bij monde van BK en BMK) dat er wel ‘een schepje bovenop kon’. Deze verhoging wordt doorgevoerd naast de toename van alle andere loongerelateerde kosten zoals o.a. de stijging van de pensioenpremie.
Zelfs het door BVOK formeel gemaakte bezwaar tegen het algemeen verbindend verklaren van de cao 2020-2021, zijn door BK en BMK in de bezwaarprocedure ter zijde geschoven.

‘…Cao-partijen stellen in hun reactie op deze bedenkingen dat het juist is dat de cao reeds is gesloten halverwege februari 2020, voordat de coronacrisis in Nederland uitbrak. Voor de kinderopvangsector geldt echter dat van overheidswege een noodregeling is opgesteld waarmee ouders, maar ook kinderopvangorganisaties financieel zijn ondersteund…’ [2]

Een onzinnige stellingname, in juli 2020 was het einde van de Corona-crisis nog niet in zicht, laat staan dat de economische gevolgen te begroten zouden zijn. Dit is overigens nog steeds zo…

Mede hierdoor zal de (vaste) eindejaarsuitkering, ter grootte van een kwart van het vakantiegeld, vanwege de sectorbrede stagnerende omzetontwikkeling, wederom ten laste van de vermogenspositie van onze bedrijven komen.

Het is de hoogste tijd dat ook de BVOK aanschuift aan de CAO-onderhandelingstafel.

Wat heeft BVOK u te bieden?

Namens de BVOK zal aan CAO-onderhandelingstafel plaatsnemen de heer
Mr. Harm-Jan Strating. De heer Strating is fiscaal jurist en arbeidsrechtdeskundige. De heer Strating heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de kinderopvangsector.
De heer Strating is o.m. zeer goed bekend met de CAO Kinderopvang en het bedrijfseconomisch model van de kinderopvangsector. Daarnaast onderkent de heer Strating het belang van een passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Vanuit zijn professie heeft de heer Strating regelmatig namens kinderopvangorganisaties overleg gevoerd met  vakbonden, banken, de belastingdienst en pensioenorganisatie PFZW.

De BVOK is van mening dat zij, door het aanstellen van de heer Strating als onderhandelaar, een zeer ervaren deskundige aan de CAO tafel laat plaatsnemen.

Hoe nu verder?

Indien ook u zich op een meer pragmatische en zakelijke wijze wenst te laten vertegenwoordiging aan de onderhandelingstafel, word dan nu lid van de BVOK. Met uw lidmaatschap zal de stem van de BVOK zwaarder doorwegen in de CAO onderhandelingen.

De lidmaatschapskosten bedragen € 300 per jaar. Ik verwelkom u graag als lid bij de BVOK.

Met vriendelijke groet,
Namens de BVOK

Mylan de Groot
Voorzitter

Email: info@bvok.nl
Website: www.bvok.nl

[1] Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20200501/koolmees-over-gestokt-cao-overleg-behoud-banen-belangrijkste/

[2] Bron: Staatscourant van 24 juli 2020, publicatienr. 31869.

Mr. Harm-Jan Strating