Gevolgen Brexit voor de kinderopvang

Met ingang van 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) getreden. De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. In dit akkoord staan afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Het akkoord dat is afgesloten heeft voor de kinderopvang op drie onderwerpen gevolgen: kinderopvangtoeslag in het VK, diploma-erkenning en aanvragen VOG.

Volg onderstaande link voor meer informatie over de gevolgen per onderwerp.

Gevolgen Brexit voor de kinderopvang

© Ministerie van SZW

Tegemoetkoming ouders voor doorbetalen kinderopvangfactuur tijdens sluitingsperiode

Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald terwijl de kinderopvang verplicht gesloten was. Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders immers de oproep gedaan hun reguliere facturen door te betalen.

Afgelopen week is in een brief aan de Tweede Kamer meer bekend gemaakt over de tegemoetkomingsregelingen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende doelgroepen:

  1. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
  2. Ouders met een overheidsbijdrage o.b.v. gemeentelijke regelingen
  3. Personen die de kinderopvang volledig zelf betalen zonder overheidsbijdrage

Klik op de link hieronder voor meer informatie over de tegemoetkomingregelingen per doelgroep.

Tegemoetkoming ouders voor doorbetalen kinderopvangfactuur tijdens sluitingsperiode

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2020

Het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt voor toeslagjaar 2020 met terugwerkende kracht verruimd. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.

Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2020

Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona

Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten, zodat de kinderopvang door kan blijven gaan.

Als u gebruik kunt maken van de voorrangsprocedure, heeft u een voorrangsverklaring nodig.

Klik op de link hieronder voor meer informatie over het maken van een afspraak en de gang van zaken bij voorrangstesten.

Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona

Het testen van kinderen

Nu de basisscholen en de kinderopvang weer open zijn, komt het vaker voor dat kinderen worden getest. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een kind in quarantaine zit omdat een klas- of groepsgenootje COVID-19 heeft.

Ouders bepalen altijd zelf of zij hun kind willen laten testen. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het testen van kinderen. Wanneer is het nodig? Waarom is het nodig? Hoe gaat dat testen in zijn werk? Welke testmethode wordt er gebruikt? GGD GHOR NL beantwoordt deze vragen in onderstaand artikel.

Het testen van kinderen – GGD GHOR

Stappenplan bij een positieve Coronatest op een locatie

In het protocol Kinderopvang en COVID-19 is opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt. De Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK hebben in samenspraak met SZW een algemeen format gemaakt voor dit stappenplan. Houders kunnen het format naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken in hun communicatie.

Bekijk het handelingsperspectief of raadpleeg de informatiebrieven voor ouders en medewerkers via de link hieronder.

Stappenplan bij een positieve Coronatest op een locatie

Poster voorzorgsmaatregelen geactualiseerd

De poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang.. Kinderopvanghouders kunnen de poster op hun locatie ophangen, om ouders en verzorgers hierover te informeren. Zo kunnen kinderen weer op een veilige manier naar de opvang.

Download de poster direct via de link hieronder.

Poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang