Geachte Minister Koolmees,

De kinderopvangsector anticipeert op de coronamaatregelen die door de rijksoverheid worden afgekondigd.

De coronamaatregelen

Deze coronamaatregelen worden niet met de sector afgestemd of besproken, maar worden door de rijksoverheid van kracht verklaard (vaak ingegeven door het RIVM). Dit heeft ertoe geleid dat verzuim van medewerkers is toegenomen, en dat dit verzuim zich bovendien lastig laat managen, omdat het patroon tamelijk grillig is.

Het probleem voor de kinderopvang

Voorbeelden zijn medewerkers die omwille van een kuchje voor de zekerheid thuis blijven, of naar huis gaan, of medewerkers die tijdens werkuren een ‘sneltest’ ondergaan, of medewerkers die een coronabesmetting in de omgeving hebben en daarom, vanwege thuis-quarantaine, zelfs meerdere dagen uit de running zijn.

Voor de toezichthouder GGD is er echter weinig veranderd. Er wordt gecontroleerd en gehandhaafd zoals voor de voornoemde overheidsmaatregelen. Bij een overtreding wordt een aantekening gemaakt, en kan zelfs het ‘risicoprofiel’ worden aangepast.

Oplossing van de BVOK

De BVOK is van mening dat de rijksoverheid de kinderopvangsector (tijdelijk) de ruimte dient te bieden om in de gegeven situatie op een veilige wijze kinderopvang voor ouders en kinderen te blijven verzorgen, onder een minder rigide toezicht- en handhavingsregime. Het kan immers niet zo zien dat toezicht en handhaving los staan van de voornoemde coronamaatregelen.

De BVOK pleit ervoor om de regeling ‘Toezicht kinderopvang en de richtlijn van het RIVM inzake het coronavirus, informatie voor houders.’  [1] van 13 maart 2020 (opnieuw) van kracht te verklaren, waarbij voor houders en GGD’s

duidelijkheid ontstaat hoe te handelen onder de gegeven omstandigheden. Bovendien doet deze regeling recht aan de ontstane situatie. De omstandigheden zijn immers niet wezenlijk anders dan tijdens de periode van de ‘noodopvang’.

Graag wenst de BVOK met u in gesprek te komen over de inhoud van deze brief.

Met vriendelijke groet,
Namens de BVOK

Mylan de Groot
Voorzitter

Email: info@bvok.nl
Website: www.bvok.nl

[1] Bron: https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200313-bericht-houders-coulance-ivm-corona.pdf