Er zijn aanpassingen doorgevoerd rondom het bron- en contactonderzoek bij kinderen

Zojuist zijn we er door het RIVM op gewezen dat er aanpassingen zijn doorgevoerd rondom het bron- en contactonderzoek bij kinderen:

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en in het licht van varianten die waarschijnlijk besmettelijker zijn, is vanuit het OMT geadviseerd om de BCO regels voor kinderen <13 jaar aan te scherpen. Voor deze groep bestond de uitzondering op quarantaine dat zij, als zij nauw contact hadden gehad met een COVID-19 patiënt (categorie 2 contact) of als zij uit een hoog risico gebied kwamen, ze wel naar opvang, school en sport mochten.

Dit is komen te vervallen, wat betekent dat deze kinderen niet naar school en opvang mogen en niet mogen sporten, totdat ze op dag 5 na de blootstelling een negatieve test hebben gehad.

De website van LCI is hier al op aangepast: Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)