BVOK maakt formeel bezwaar tegen de nieuwe cao kinderopvang

25 juni 2020

Voor 4 juli 2020 brengt  BVOK (formeel) bedenkingen in tegen het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de cao kinderopvang bij Minister Koolmees.
Minister Koolmees heeft reeds (bij herhaling) in de media aangegeven begrip te hebben dat nagenoeg alle cao onderhandelingen in Nederland gestaakt zijn vanwege de onzekere situatie op de arbeidsmarkt.

BVOK is van mening dat het principe akkoord voor de kinderopvangsector nimmer tot stand zou zijn gekomen indien de Corona crisis,  en de economische gevolgen daarvan, op dat moment bekend zouden zijn geweest.
Voor de collega’s die vanwege hun lidmaatschap bij BK en BMK reeds gehouden zijn aan de cao kinderopvang geldt dat zij hun brancheorganisaties, op grond van artikel 1.3 lid 2 van de cao, kunnen verzoeken om deze te wijzigen.
‘… partijen bij de cao kinderopvang kunnen overeenkomen deze cao tijdens de looptijd te wijzigen…’

De leden van de BVOK worden allen geconfronteerd met omzetdaling, en het liquiditeitseffect van de terugbetaling aan ouders. Er is feitelijk sprake van negatieve loonruimte, op basis waarvan de salarissen eigenlijk naar beneden dienen te worden bijgesteld i.p.v. naar boven.
Derhalve, leden van de BK en BMK, indien u zich herkent in bovenstaande, verzoek uw brancheorganisatie dan, met beroep op het voornoemde artikel 1.3 lid 2, om de verhoging van de salarissen, vast eindejaarsuitkering en eenmalige uitkeringen, terug te draaien.

Via de voor u van toepassing zijnde button kunt u laten weten of u wel of niet eens bent met bovenstaande.

Vriendelijke groet,

Mylan de Groot
Voorzitter BVOK