Persbericht

Den Haag, 26 februari 2021

BVOK aan de CAO onderhandelingstafel

De in 2018 opgerichte branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang BVOK neemt deel aan de CAO onderhandelingen. Directe aanleiding voor de oprichting van de BVOK was in 2018 de invoering van de Wet IKK. Meer dan 150 ondernemingen sloten zich vervolgens bij de BVOK aan.
In 2020 heeft de BVOK getracht om de CAO kinderopvang niet algemeen verbindend te laten verklaren, omdat de BVOK van mening was dat de marktomstandigheden een stijging van de kosten niet toelieten, o.a. vanwege Corona.

Ditmaal zit de BVOK zelf aan tafel.

BVOK Voorzitter Mylan de Groot merkt hierover op: ‘We zijn blij dat we als ondernemers kunnen meepraten over de belangrijkste productiefactor van onze sector, ‘arbeid’. De BVOK staat voor kwaliteit, toegankelijk en continuïteit van de kinderopvangsector. Indien het aandeel van de loonkosten toeneemt t.o.v. de omzet, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit, toegankelijk en continuïteit. Dat wil niemand.
Ook in de kinderopvang geldt dat iedere euro maar één keer kan worden uitgegeven. De BVOK ziet er daarom op toe dat de CAO wordt beschouwd binnen de economische realiteit van de kinderopvangsector. 

Daarnaast is de BVOK van mening dat de sociale partners gezamenlijk het gesprek dienen aan de te gaan met de Minister over het wettelijk vastgesteld maximum uurtarief. De Groot merkt hierover op: ’Het gat tussen de werkelijke kosten van de kinderopvang en maximum uurtarief wordt steeds groter. Dit gaat uiteindelijke ten koste van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang. De overheid heeft de financiering van de kinderopvang in 2005 naar zich toegetrokken, dan dient zij hierin ook haar verantwoordelijkheid te nemen. Adequate indexatie is daarvan onderdeel.’