Persbericht

Den Haag, 26 februari 2021

Gratis kinderopvang leidt de aandacht af

De BrancheVereniging Ondernemers in de Kinderopvang, de BVOK, is van mening dat de discussie over gratis kinderopvang de aandacht afleidt van de werkelijke problemen in de kinderopvang.

Wat is het werkelijke probleem

 BVOK voorzitter Mylan de Groot: ‘Een van de grootste problemen waar de kinderopvangsector mee kampt is het steeds groter wordende gat tussen de werkelijke kosten van kinderopvang en het wettelijk vastgesteld maximum uurtarief. Om dit gat te dichten is aan aantal honderden miljoenen euro’s nodig. Dit gat wordt echter niet gedicht, in tegendeel, de indexatie blijft achter bij de ontwikkeling van de kosten. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de toegankelijkheid en de kwaliteit’

Wat voor effect zou gratis kinderopvang hebben op de kwaliteit ?

De Groot: ‘U vraagt mij naar het kwaliteitseffect van een nieuw bekostigingsstelsel, dat miljarden euro’s per jaar extra gaat kosten, waardoor de kinderopvang gratis zou worden. Laat ik er dit van zeggen: het zou mooi zijn als de rijksoverheid een paar honderd miljoen vrij maakt om het huidige bekostigingsstelsel beter te laten aansluiten bij de werkelijke kosten. Als ondernemers houden wij ons niet bezig met politieke luchtfietserij.’