Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

De Universiteit Utrecht en Sardes vormen samen het consortium van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (zie www.monitorlkk.nl). Zij voeren in opdracht van het ministerie van SZW jaarlijks (2017-2020) een kwaliteitsmeting uit in alle kinderopvangtypen.

Op 2 juli a.s. bespreken we van 16.00 tot 17.00 uur de resultaten van LKK2019 met de klankbordgroep, waar o.a. door BVOK, BK, BMK, SWN, BOinK, VWO, VNG, PPINK, GGD Ghor NL, Onderwijsinspectie zitting in hebben. Ook zal dan worden toegelicht dat LKK2020 is stopgezet vanwege de coronacrisis, en welke alternatieve studies naar de kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang dit jaar zullen volgen.

Go to Top