Annemieke Blansjaar-van Santen

Annemieke Blansjaar-van Santen

Na twee jaar research ben ik met een ondernemingsplan onder mijn arm naar de banken gegaan teneinde een financiering te verkrijgen voor de opzet van mijn kinderdagverblijf. Gekozen is voor horizontale groepen. De reden om voor horizontale opvang in deze vorm te kiezen is dat deze indeling goed aansluit bij de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind. Iedere groep heeft dus zijn eigen ontwikkelingsniveau en de verschillende groepen volgen elkaar op. Deze indeling geeft de leidster de kans om een één op één de ontwikkeling gericht programma te verzorgen. Bovendien is de inrichting van de groepen (speelgoed, meubelen) specifiek op de desbetreffende ontwikkelingsfase gericht. Met de verbouwing van het kinderdagverblijf is enorm veel aandacht besteed aan de veiligheid voor het kind.

Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag is opgericht in 1997 en is gevestigd aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Leuk om te weten is, dat Villa Valentijn het eerste kinderdagverblijf is die zich in het Statenkwartier heeft gevestigd. Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg is gevestigd aan de Rouaansekaai 61 in Middelburg (naast de Kuiperspoort) en opgericht in 2002.

Het opzetten van, het continueren van de kwaliteit, het aansturen van kinderopvang is mijn drive.

Ik vind het belangrijk dat de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang is opgericht. Als eigenaar ben je zelf eindverantwoordelijk voor al hetgeen je bedrijf betreft. Op dit moment bepaalt 30% van de kinderdagverblijven (grote stichtingen/niet eigenaren) voor de 70% (wel eigenaren) welk beleid er gevoerd wordt in de kinderdagverblijven. Deze 70% eigenaren zitten niet rond de tafel bij de gemeente of het rijk. Dit kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte zijn wij degenen die het beleid moeten uitvoeren.

Een en ander is niet goed overwogen en niet getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waardoor de continuïteit in de kinderopvang niet goed gewaarborgd kan worden. Onnodige regels worden toegepast waardoor juist de kwaliteit van de kinderopvang ondermijnd wordt.

Dus eigenaren laat je stem horen! Word lid van de BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang, zodat ook jij gehoord wordt.

Op naar een haalbaar beleid met een inhoudelijk goede kwaliteit!