Brede Scholen en Integrale Kind Centra

 • De BVOK is GEEN tegenstander van Brede Scholen of IKC’s,
 • De volgende basisregels dienen echter in acht te worden genomen:
 • Gelijke behandeling kinderdagverblijven en BSO’s binnen of buiten de Brede School/IKC bij:
  – het realiseren van een doorgaande leerlijn;
  – het toelatingsbeleid van kinderen tot de basisschool;
  – kindgerichte programma’s waarbij de (lokale) overheid subsidies verstrekt;
  – de gebruikskosten voor een kinderdagverblijf of BSO gevestigd binnen een Brede School/IKC zijn marktconform, er is dus geen verkapt financieel voordeel.

In geval kinderdagverblijf, basisschool en BSO onder 1 dak, overweegt BVOK het volgende:

 • doorgaande leerlijn betreft constructief overleg, waarbij het delen van hetzelfde dak niet als voorwaarde wordt gesteld;
 • grote ‘kind verzamelgebouwen’ roepen (inmiddels) weerstand op bij ouders en kinderen;
 • beperking van de keuzevrijheid voor ouders, de keus voor kinderdagverblijf en BSO is al namelijk al gemaakt door de gekozen samenwerking, terwijl juist deze keuzevrijheid de basis was voor de Wet Kinderopvang;

Kinderdagverblijf, basisschool en BSO onder 1 leiding

 • gaat voorbij aan de grote verschillen tussen een kinderdagverblijf, een basisschool en een BSO
  – Het kinderdagverblijf is auto didactisch gericht: het kind bepaalt zelf zijn ontwikkeling
  – De basisschool is didactisch gericht: het programma bepaalt de ontwikkeling van het kind
  – De BSO is auto didactisch gericht: het kind vult zijn vrije tijd zelf in
 • veronderstelt dat 1 persoon voldoende kennis heeft van de verschillende disciplines om deze gelijktijdig aan te sturen
 • wordt de leider van de grootste discipline, de basisschool, veelal de leider van de brede school of IKC, waardoor de andere disciplines vanzelf een meer beperkte invloed binnen het samenwerkingsverband hebben.