Afgekondigde maatregelen m.b.t. Coronavirus 15 maart 2020

BVOK adviseert haar leden als volgt te handelen

Zojuist heeft de regering een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Corona virus.
Een groot aantal openbare gelegenheden en voorzieningen, waaronder scholen, gaat de deuren sluiten tot/met 6 april a.s.
De kinderopvangsector is aangemerkt als ‘cruciale beroepsgroep’, d.w.z. dat de kinderopvangsector operationeel blijft. Zie BIJLAGE 1 – Overzicht van cruciale beroepsgroepen.
Wel dient de opvang beperkt te worden tot kinderen waarvan beide ouders/verzorgers werkzaam zijn in één van de sectoren die in BIJLAGE 1 wordt vermeld.
In BIJLAGE 2 verduidelijkt de rijksoverheid als volgt:
‘…Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang….’

De BVOK adviseert haar leden om als volgt met de vandaag afgekondigde maatregelen om te gaan:
1. Houd het personeelsrooster voor de aankomende drie dagen ongewijzigd.
2. Gebruik de aankomende drie dagen om, in overleg met de ouders, vast te stellen voor welke kinderen de opvang tot/met 6 april kan worden voortgezet, op basis van de lijst in BIJLAGE 1 .
3. Wanneer duidelijk is voor welke kinderen de opvang kan worden voortgezet, ga dan over tot het maken van een aangepast rooster voor de pedagogisch  medewerkers, voor de periode tot 6 april.
Het administratieve personeel kan van het tijdelijke rooster worden uitgezonderd omdat de administratieve taken gewoon dienen te worden uitgevoerd. Het kinderdagverblijf blijft immers operationeel. Dit is een afweging die iedere ondernemer zelf dient te maken.
4. – Wellicht zijn pedagogisch medewerkers bereid om ‘overuren’ op te nemen. – Ook kunt u overwegen om pedagogisch medewerkers in te zetten voor het uitvoeren van taakuren en/of alternatieve voorkomende werkzaamheden.

Voorts zijn als 2 bijlagen aangehecht twee berichten van de rijksoverheid, die u meer duidelijkheid geven over de ontstane situatie.
Separaat aangehecht bij dit mailbericht:
BIJLAGE 2 : QA’s zondag 15 maart scholen en kinderopvang dicht 2
BIJLAGE 3: Kamerbrief aanvullende maatregelen 15 maart 2020 versie 19.15
Indien de situatie voor de kinderopvangsector wijzigt, of wanneer er nieuwe inzichten ontstaan, zal de BVOK u zo spoedig mogelijk informeren.