BVOK – Noodregeling in perspectief van wereldwijde Coronacrisis

Den Haag, 29 maart 2020

Uitgangspunt

De regering heeft de kinderopvangsector aangemerkt als cruciale sector. Daarom wordt een noodregeling gemaakt om de kinderopvangsector te redden. Dan is het van belang dat deze regeling doelmatig en effectief is.

De rijksfinanciën in perspectief

Overal in Europa zien we op dit moment dezelfde steunmaatregelen. Opschorting van belastingen, opschorting van bancaire verplichtingen, van Het Verenigd Koninkrijk tot Oekraïne. De wereldeconomie bevindt zich in een uitzonderlijke situatie, vergelijkbaar met een wereldoorlog, zonder oorlog.

Hoe gaat dit straks verder?

Het IMF en de centrale banken zullen (gebalanceerd) hun geldscheppende bevoegdheid aanwenden, ten einde te zorgen dat monetaire systemen (banken, valuta) en economieën (landen) op orde blijven. Rente ontwikkeling (staatsobligaties), inflatie en wisselkoersen zullen hierbij leidend zijn.

De onzinnigheid van terugbetaling door kinderopvangbedrijven

Er is werkelijk geen enkele reden voor de Nederlandse regering om te ‘kruidenieren’ met de noodregeling voor de kinderopvang. Er zijn (op mondiale schaal) ongekende steunmaatregelen in de maak, die de huidige discussie over het terugbetalen van factuurgelden door kinderopvangbedrijven volstrekt onzinnig maken.

Het denken vanuit de traditionele begrotingskaders en methodieken is niet langer opportuun, zelfs onzinnig. Binnen afzienbare tijd worden voor megabedragen staatsobligaties opgekocht door centrale banken (en dat zal snel aanvangen, in Zuid-Europa loopt de rente reeds op). De staatskas van landen zal op deze manier worden aangevuld, zodat bedrijven en instituties (werkgelegenheid en dienstverlening) gered en geborgd kunnen worden ten eind een totale deconfiture te voorkomen.

Waarom het volledige factuurbedrag vergoeden aan ouders

De BVOK stelt dat er eigenlijk maar één eenvoudige, werkbare en risicoloze noodregeling is. En deze laat zich in twee zinnen beschrijven:

De belastingdienst vergoedt, vanaf het moment van de gedwongen sluiting (maandag 16 maart), aan de ouders, het verschil tussen het factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag. De ouders betalen over deze periode op de gebruikelijke wijze de facturen van de kinderopvangorganisaties.

Mocht de rijksoverheid van mening zijn dat deze regeling te duur is, dan dient hierbij het volgende te worden meegewogen. Bij de voorgestelde regeling geldt het navolgende:

  1. ouders dienen 100% door te betalen;
  2. ouders ontvangen van de overheid slechts een gedeelte terug (het maximum uurtarief);
  3. op het gedeelte dat ligt boven het maximum uurtarief, 5-15 % van het factuurbedrag, dienen ouders te wachten, dit dient immers via het kinderopvangbedrijf geadministreerd en uitgeboekt te worden.

Voor de ouders is derhalve spraken van

  1. vertraagde (terug)betaling;
  2. geen rentevergoeding;
  3. debiteurenrisico (bij liquiditeitsproblemen/faillissement kinderopvangbedrijf).

De bovenstaande 3 redenen zijn voor ouders (een gerechtvaardigde) reden om (voorlopig) te stoppen met het betalingen aan de kinderopvang. Het is immers gemakkelijker, goedkoper en veiliger om het geld gewoon in de zak te houden.

Dit gebeurt zelfs wanneer maar een paar kinderopvangbedrijven niet in staat blijken om ouders terug te betalen. Dit komt dan in de krant en op social media, en dan stoppen ouders alsnog massaal met betalingen aan de kinderopvang.

Als dat gebeurt vallen alle Nederlandse kinderopvangbedrijven om.

Voor de rijksoverheid betekent dit dat zij voor 80.000 pedagogisch medewerkers de loonkosten (max 90%) kan overnemen danwel een uitkering kan verzorgen, en dat de banken die kinderopvangbedrijven financieren, een miljarden strop hebben. En wanneer we eindelijke allemaal weer aan het werk mogen, is er geen (of onvoldoende) kinderopvang.

De noodregeling lijkt derhalve een ‘no-brainer’, waarover nu ten onrechte ingewikkeld gedaan wordt.
Derhalve de oproep van de BVOK: overheid, doe gewoon wat er gedaan moet worden. Hou het eenvoudig, volg het advies van de BVOK.

Hartelijke groet,
namens de BVOK

Annemieke Blansjaar-van Santen
Secretaris/Bestuurder