contact

BVOK
Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang

Kantoor in Rotterdam

T: 085 – 1302646

E: info@bvok.nl

Kamer van Koophandel: 71 361 014
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland: NL79 RABO 0329 3629 09