11 april
Hier is de laatste versie van het coronaprotocol te downloaden
BVOK coronaprotocol per 11 april 2022
Vanaf 11 april is een positieve zelftest voldoende om thuis te blijven, je hoeft dan geen bevestigingstest meer bij de GGD te laten doen.

16 februari 2022
Hier is het nieuwe coronaprotocol te downloaden

15 febr 2022 BVOK coronaprotocol

26 januari

BVOK coronaprotocol per 25 januari 2022

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 – 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:
  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen
  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona
  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona
 • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
 • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Handreiking coulanceregeling kwaliteitseisen
Vanaf 1 januari geldt de coulanceregeling kwaliteitseisen. Je mag bij uitzonderen op zes punten afwijken van de kwaliteitseisen. Om dit te kunnen en te mogen doen moet je als houder wel een plan van aanpak schrijven. Hier vind je de handreiking om dit te schrijven.

Handreiking coulance kwaliteitseisen

24-12-2021
Update protocol Kinderopvang
24 december BVOK protocol

24-12-2021
De laatste wijzigingen in het protocol Kinderopvang

 • Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.
 • Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.

24-12-2021
Er is een nieuwe beslisboom
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 241221

20-12-2021
Het nieuwe coronaprotocol staat online. Deze is ook terug te vinden in uw ledenportaal.
BVOK coronaprotocol per 18 december 2021

18-12-2021
Nederland gaat in een harde lockdown. Om verspreiding van het Omikron virus tegen te gaan heeft de overheid besloten een lockdown in te voeren. Deze geldt voor de kinderopvang alleen voor de BSO. De huidige sluiting wordt verlengd tot en met 9 januari 2022. De overheid roept ouders op de facturen door te blijven betalen. Er komt nu wel een compensatieregeling voor de eigen bijdrage.
SZW heeft een aantal documenten beschikbaar gesteld met meer informatie over deze sluiting en een informatie brief voor ouders. Deze kun je hieronder downloaden.

Corona en kosten informatie voor ouders
Nieuwsbericht Rijksoverheid verlengde sluiting BSO december 2021 def

15 -12-2021
BSO sluit van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december. 

Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de noodopvang geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten om de verspreiding van de omikron-variant tegen te gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten. Met een (te) hoge druk op de zorg tot gevolg.

Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en van ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop, daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen de komende dagen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden.

BSO’s na kerstdagen weer open
BSO’s gaan na de kerstdagen weer open. Ook dan blijft de oproep om kinderen niet te brengen als het niet nodig is. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die werk en zorgen voor hun kinderen nu moeten combineren.

Beroep op ouders en BSO
Het kabinet vraagt ouders om met de kinderopvangorganisatie samen een oplossing te vinden voor de kinderopvanguren van deze 4 dagen, daar is nu geen aparte vergoeding voor. Als de BSO gedurende een langere periode sluit, zal het kabinet onderzoeken of ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kunnen ontvangen, zoals dat ook in eerdere sluitingsperiodes is gebeurd.

14-12-2021
Er is een nieuwe beslisboom
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 141221

3-12-2021
Hieronder het coronaprotocol van 3 december met de aanpassing van zelftesten
3 december coronaprotocol BVOK

2-12-2021
Hieronder kun je de nieuwe beslisboom downloaden
2-12-2021 beslisboom

Voorrang testen voor medewerkers
Wist je dat je met een voorrangsbrief en speciaal telefoonnummer je medewerkers wat sneller kunt laten testen. Zie hier voor meer informatie en de brief die je kunt downloaden en meegeven aan je medewerkers bij een test.

21400525 Verklaring Voorrangsprocedure Covid-19 voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang invulbaar def

Brief over voorrangsprocedure testen pedagogisch medewerkers

27 november
Het aangepaste protocol per 27 november is hier te downloaden
BVOK coronaprotocol per 28 november 2021

27 november
Naar aanleiding van de persconferentie hieronder de belangrijkste wijzigingen die per maandag 29 november ingaan op een rij:

 • Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.
 • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.
 • Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om extra voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar.

Het aangepaste coronaprotocol volgt binnenkort. Kijk hier voor meer informatie op de site van Rijksoverheid/Kinderopvang

23 november
Hier kun je de laatste versie van de beslisboom terug vinden.
22 nov beslisboom

20-11-2021
Per 19-11-2021 is er een nieuw coronaprotocol vrijgegeven door het RIVM. BVOK heeft de wijzigingen opgenomen in haar eigen protocol. Deze kun je terugvinden in je ledenportaal en via onderstaande link.
BVOK coronaprotocol per 19 november 2021

De belangrijkste wijzigingen:

 • Iedereen (kinderen en personeel/gastouders ongeacht of zij immuun zijn) moet thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
 • 1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden/gastouders onderling, tussen personeelsleden/gastouders en ouders en tussen ouders onderling).
 • Houders kunnen zelf, in overleg met de OC, een afweging maken om ouders/externen een mondneusmasker te laten dragen bij het betreden van de locatie.

25-09-2021
BVOK heeft er voor gekozen een eigen corona protocol Kinderopvang op te stellen, met daarin de nieuwe versoepelingen verwerkt die per 25 september aanstaande van kracht zijn. BVOK heeft de overheidsmaatregelen en de adviezen van RIVM als uitgangspunt genomen en die vertaald naar de praktijk van de kinderopvang.
protocol kinderopvang BVOK 25 sept 2021

Voor vragen over het protocol kun je mail naar info@bvok.nl

20-09-2021 Corona documenten

Generiek kader kinderopvang en scholen laatste nieuws van het RIVM

Informatiebrief medewerkers 20 september

Informatiebrief ouders – maatregelen per 20 september 2021

Handreiking bron en contact onderzoek bij uitbraak
Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t_m 12 jaar) _ LCI richtlijnen (1)

Beslisboom 20-9-2021

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 200921.pdf

14-09-2021
persconferentie
Zoals vanavond in de persconferentie duidelijk is geworden, wijzigt het quarantainebeleid voor de kinderopvang en het onderwijs. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.
We zijn opgelucht dat de quarantaineregels zijn aangepast. Voor ouders en kinderen was het een hele vervelende maatregel. Ouders moesten snel oplossingen zien te vinden en kinderen konden niet meer naar hun vertrouwde opvang. De nadere uitwerking volgt vanzelf via onze site.

Veelgestelde vragen kinderopvang, Rijksoverheid

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 200821.pdf (1) 9 augustus 2021

Protocol+Kinderopvang+9+juli_def (1)

Protocol+Kinderopvang+24+juni+2021+def