LID WORDEN

Aanmelding Lidmaatschap BVOK


janee

Correspondentie-adres

Contactgegevens

Diensten organisatie


DagopvangHalve dagopvangBSO Voorschoolse opvangBSO Naschoolse opvangBSO VakantieopvangFlexibele opvangTussentijdse opvang24-uursopvangVerlengde opvang

Ondertekening


jaContributie

De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 300,00 per jaar (€ 25,00 per maand).

Vanwege de vele inschrijvingen zal dit niet maandelijks gefactureerd worden maar éénmalig per jaar.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV/BVOK)

Alle correspondentie, waaronder de uitnodiging voor de ALV/BVOK gaat per e-mail.

Nadat u zich heeft aangemeld via onze website ontvangen wij graag een kopie van uw KvK-uittreksel, zijnde het officieel bewijs van inschrijving, niet ouder dan drie maanden. U kunt die e-mailen naar info@bvok.nl.

NB:    Zonder KvK-uittreksel kunnen we de aanmelding niet in behandeling nemen. Uw onderneming dient ook te zijn geregistreerd bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).