LID WORDEN

CAO MKB Kinderopvang van BVOK en LBV

We kunnen je voorstellen dat nu met de nieuwe cao je graag lid wilt worden van BVOK. Maar nu met twee cao’s zul je ook wat vragen hebben over hoe dit werkt.
Hieronder leggen we dit uit.

Bij twee cao’s zijn verschillende scenario’s denkbaar. 

  1. Geen van beide wordt algemeenverbindend verklaard (AVV); beide cao’s gelden dan alleen voor de eigen leden en eventueel voor werkgevers die tot de werkingssfeer van elk apart gerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld: ongeorganiseerde werkgevers die vallen onder micro of kleinbedrijf vallen dan onder de cao van BVOK. 
  2. Ze krijgen allebei een AVV, elk voor de eigen werkingssfeer: bijvoorbeeld BVOK voor micro-en kleinbedrijf (al dan niet georganiseerd), BK en BMK voor de aanbieders groter dan zeg 200 werknemers per lid en voor stichtingen. BVOK-leden zijn dan gehouden aan de eigen cao-AVV. 
  3. Eén van de twee krijgt AVV en de ander krijgt vrijstelling van die AVV; in dat geval geldt de cao-AVV voor iedereen, behalve voor de leden van de brancheorganisatie met vrijstelling. Krijgt de cao MKB kinderopvang vrijstelling dan moeten alle BVOK-leden zich aan deze cao houden.  

In welke scenario ook BVOK houdt haar eigen cao!

Contributie 2021

Op dit moment werkt de BVOK aan een nieuw contributie systeem per rato over de loonsom.

Voor nieuwe leden per 1 juli 2021 zal dit 1,25 promille van de loonsom bedragen.
Voor huidige leden zal dit nog aangepast gaan worden, zij ontvangen hier nog meer informatie over.

Een rekenvoorbeeld:
Stel de loonsom van je organisatie is € 350.000,00. Dan wordt de som als volgt:
€ 350.000,00/1000 * 1,25 = € 437,50 per jaar

Er wordt gerekend met een minimale contributie van € 300,00 per jaar.

(ter info: de BK vraag 1,75 promille van de loonsom)

Vanwege de vele inschrijvingen zal dit niet maandelijks gefactureerd worden maar éénmalig per jaar.

Meerdere vestigingen

Wanneer u meerdere vestigingen heeft onder hetzelfde kvk nummer, hoeft u maar met één vestiging lid te worden van de BVOK. Wel willen wij weten hoeveel vestigingen u heeft en hoeveel medewerk(st)ers u in dienst heeft.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV/BVOK)

Alle correspondentie, waaronder de uitnodiging voor de ALV/BVOK gaat per e-mail.

Nadat u zich heeft aangemeld via onze website ontvangt u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap. Ook ontvangt u inlogcodes voor ons ledenportaal.

Uw onderneming dient ook te zijn geregistreerd bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).

Lid worden!