LID WORDEN

  Aanmelding Lidmaatschap BVOK


  janee

  Correspondentie-adres

  Contactgegevens

  Diensten organisatie


  DagopvangHalve dagopvangBSO Voorschoolse opvangBSO Naschoolse opvangBSO VakantieopvangFlexibele opvangTussentijdse opvang24-uursopvangVerlengde opvang

  Ondertekening


  ja  Contributie 2021

  De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 300,00 per jaar (€ 25,00 per maand).

  Vanwege de vele inschrijvingen zal dit niet maandelijks gefactureerd worden maar éénmalig per jaar.

  Meerdere vestigingen

  Wanneer u meerdere vestigingen heeft, hoeft u maar met één vestiging lid te worden van de BVOK. Wel willen wij weten hoeveel vestigingen u heeft en hoeveel medewerk(st)ers u in dienst heeft.

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV/BVOK)

  Alle correspondentie, waaronder de uitnodiging voor de ALV/BVOK gaat per e-mail.

  Nadat u zich heeft aangemeld via onze website ontvangen wij graag een kopie van uw KvK-uittreksel, zijnde het officieel bewijs van inschrijving, niet ouder dan drie maanden. U kunt die e-mailen naar info@bvok.nl.

  NB:    Zonder KvK-uittreksel kunnen we de aanmelding niet in behandeling nemen. Uw onderneming dient ook te zijn geregistreerd bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen).