Mylan de Groot

Mylan de Groot: Directeur /eigenaar van Junior Service Amsterdam

In 2008 opende hij samen met zijn partner 2 kleinschalige kinderdagverblijven. Er is bewust gekozen voor kleinschalige opvang, om persoonlijk betrokken te zijn bij ouders, kinderen en personeel.

Mylan is gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO) en werkte tot november 2010 in de Jeugdzorg als maatschappelijk werker en ambulant begeleider.

Zijn taken zijn enerzijds gericht op organisatie en management, anderzijds ook op leidinggeven t.b.v. kwaliteitsbewaking op de werkvloer.

Mylan is voorzitter en mede oprichter van het PAKK (Platform Amsterdamse Kleine Kindercentra). Het PAKK werd in 2012 opgericht, omdat kleinere organisaties niet betrokken werden bij het overleg van de gemeente en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels is het PAKK ook een gesprekspartner voor de gemeente.

De laatste ontwikkelingen rondom IKK bevestigen mijn twijfels in de bestaande Brancheorganisatie Kinderopvang. Onbegrijpelijke voorstellen worden doorgevoerd. Het is al langer bekend dat het voor met name kleinere organisaties moeilijk zal worden om het hoofd boven water te houden, hier wordt geen rekening mee gehouden. Dient gezegd dat kleinere organisaties kwalitatief goed functioneren en zich blijven inzetten om kwaliteit hoog te houden. Laten we nu ook zorgen dat ondernemers en de ondernemingen gezond blijven om goede opvang te kunnen aanbieden.

Als ondernemer sluit ik me aan voor de belangenbehartiging voor alle ondernemers in de sector kinderopvang.