Nieuwe BKR vanaf 01-01-2019

Vanaf januari 2019 is de overheid voornemens de BKR (Beroepskracht-Kindratio) aan te passen. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de hoeveelheid p.m.-ers op een babygroep. Op dit moment is dit 1 op 4 baby’s, dat zou moeten naar 1 op 3 baby’s.

De kwaliteit van de kinderopvang staat bij de BVOK voorop. De kwaliteit van de kinderopvang lijkt echter niet gediend met deze maatregel. De reële effecten van de extra inzet van personeel wegen niet op tegen de (vermeende) kwalitatieve verbetering. Daarom is de BVOK tegen deze maatregel. Hierbij het standpunt van de BVOK en de gevolgen van deze maatregel zoals de BVOK die voorziet.

Standpunt BVOK

Een maatregel kan pas worden doorgevoerd als is onderzocht wat de consequenties van deze maatregel zijn voor kinderen, ouders én aanbieders van kinderopvang. Wat betekent deze maatregel voor de kostprijs per uur voor de opvang van baby’s? Zijn ouders bereid om deze meerprijs te gaan betalen? Onderzoek van Bureau Buitenhek heeft inmiddels aangetoond dat de gevolgen van de aanpassing van de BKR majeur zijn. De kostprijs voor de opvang van baby’s stijgt met tientallen procenten, en het extra personeel dat hiervoor vereist is, is niet beschikbaar. Bovendien hebben de bezuinigingen in 2012 en 2013 aangetoond dat ouders de kinderen van de kinderopvang halen en minder gaan werken indien de kinderopvang duurder wordt.

De gevolgen van de aanpassing van de BKR

  1. Geen of onvoldoende babyopvang in kinderdagverblijven;
  2. Geen of onvoldoende doorstroming van baby’s naar peutergroepen, met gevaar voor continuïteit;
  3. Meer gezichten op de babygroep draagt niet bij aan de stabiliteit;
  4. Het verdwijnen van horizontale groepen, aanbieders sorteren daar nu reeds op voor;
  5. Hogere personeelskosten leiden tot hogere tarieven en minder toegankelijke kinderopvang ;
  6. De extra babyleidsters zijn niet voorhanden, de sector kampt nu reeds met personele tekorten.
Voor welk probleem is dit een oplossing!

Hoe meer leden de BVOK heeft, hoe meer invloed kunnen wij uitoefenen op de maatregelen die de kwaliteit verhogen, maar dan wel zowel financieel als praktisch haalbaar! Word lid!