Alle cao onderhandelingen zijn opgeschort. Het gaat om ‘overleven’

Den Haag, 25 maart 2020

Den Haag, 25 maart 2020

Betreft: Alle cao onderhandelingen zijn opgeschort. Het gaat om ‘overleven’.

Geachte collega/bestuurder in de Kinderopvang,

De BVOK heeft in haar persbericht van 22 maart 2020 De Minister opgeroepen om de cao Kinderopvang niet algemeen verbindend te verklaren.

Bron: https://www.bvok.nl/de-bvok-doet-beroep-op-minister-inzake-cao-en-wet-ikk/

Gisteren meldde De Telegraaf dat alle cao onderhandelingen zijn opgeschort. Het gaat om ‘overleven’.

‘…Ook cao-deskundige Henk Strating verwacht dat het afsluiten van nieuwe cao’s voorlopig niet gaat gebeuren. „Nu dooronderhandelen heeft geen enkele zin. De kaarten zijn helemaal anders komen te liggen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om bedrijven overeind te houden. Cao’s die nog afgesloten moesten worden, belanden nu in een hele nieuwe werkelijkheid…’

Bron: https://www.telegraaf.nl/financieel/17415293/loonsverhoging-gaat-in-rook-op

Laten we erop vertrouwen dat de Minister gevolg geeft aan de oproep van de BVOK.

Met vriendelijke groet
Namens de BVOK

Annemieke Blansjaar-van Santen
Bestuurder/Secretaris