Het laatste nieuws en de laatste protocollen betreft COVID-19 zijn onder het kopje coronavirus te vinden.

3 december
BVOK is al sinds oktober betrokken in de gesprekken over de werkdruk met SZW. In een van de laatste overleggen heeft SZW een ommezwaai gemaakt naar een gesprek over coulance regelingen vanwege het personeelstekort. Na een mooi pakket met coulance regelingen te hebben samen gesteld blijkt SZW in het afsluitende gesprek BVOK geheel buiten spel te zetten. Naar aanleiding van dit proces en de kamerbrief van de staatssecretaris over de volgens hem afgesproken coulance regels heeft BVOK een persbericht op gesteld. De inhoud klopt namelijk niet. Het beslisproces rammelt van alle kanten! Daar steekt BVOK een stokje voor! Hieronder lees je ons persbericht:

beslisproces verlichtingspakket kinderopvang

28 oktober
De website van verandering kinderopvang wordt binnenkort doorgelinkt naar rijksoverheid.nl. Een bericht hierover staat in het ledenportaal.

18 oktober
Er is een nieuwe beslisboom beschikbaar

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 181021.pdf

16 oktober
Een update van het coronaprotocol is in het ledenportaal gedeeld.

20 september
Er is een nieuwe beslisboom beschikbaar.
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 200921.pdf

Handreiking contact en bron onderzoek
Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t_m 12 jaar) _ LCI richtlijnen (1)

Ouder informatiebrief bij positief contact
Informatiebrief ouders – maatregelen per 20 september 2021

Medewerker informatiebrief bij positief contact
Informatiebrief medewerkers 20 september schoon (1)

Generiek kader Kinderopvang RIVM

20 september 2021

Het kabinet heeft besloten dat ook voor de kinderopvang per 25 september a.s. een aantal versoepelingen in de Coronamaatregelen worden doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen voor de kinderopvang zijn o.a.:

 • De anderhalvemeterregel wordt losgelaten
 • Bij een enkele besmetting in een groep in de kinderopvang, is het niet meer verplicht dat de hele groep in quarantaine gaat en getest wordt

De regels voor personeelsleden/gastouders die zwanger zijn, zijn vooralsnog niet aangepast. Zwangere medewerkers blijven dus vanaf week 28 alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. Op dit moment wordt er gewerkt aan het nieuwe protocol Kinderopvang. De verwachting is dat deze voor 25 september gepubliceerd wordt.

Nieuwsbrief september 2021
nieuwsbriefseptember

15 september
AVV procedure Cao Kinderopvang opgeschort door bezwaar BVOK
https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-vecht-avv-procedure-cao-kinderopvang-aan/

Nieuwsbrief augustus
nieuwsbriefaugustus2021

26 augustus
Beslisboom versie 20 augustus
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 200821.pdf

26 augustus
Onze Cao MKMB Kinderopvang 2021-2023 is klaar. Hieronder kun je deze terug vinden. Inmiddels hebben al onze leden deze al ontvangen.
CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023 (1 juli 2021)-2

9 augustus 2021
Hierbij de link voor het invullen van de loonsom als lid BVOK.

29 juli
Onze nieuwsbrief van juli is uit. Daarin nieuws over het gesprek van BVOK met SZW, update over de cao en nog meer.
Nieuwsbrief 26 juli 2021

12 juli
Nieuw protocol Kinderopvang. Vanuit het ministerie SZW is het nieuwe protocol gedeeld waarin de belangrijkste verandering is dat kinderen tot en met 12 jaar gewoon naar school mogen met een snotneuzen. Klik hier om deze te downloaden.
Protocol+Kinderopvang+9+juli_def

5 juli 2021
Om de vergelijking tussen twee cao’s helder te maken hebben we voor jullie een overzicht gemaakt waarop de voordelen voor de leden van BVOK staan ten opzichte van de CAO van BK en BMK. Klik hier voor het document.
VOORDELEN CAO MKB KINDEROPVANG KORT OP EEN RIJ (1)

2 juli 2021
Twee cao’s en wat nu?

Bij twee cao’s zijn verschillende scenario’s denkbaar. 

 1. Geen van beide wordt algemeen verbindend verklaard (AVV); beide cao’s gelden dan alleen voor de eigen leden en eventueel voor werkgevers die tot de werkingssfeer van elk apart gerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld: ongeorganiseerde werkgevers die vallen onder micro of kleinbedrijf vallen dan onder de cao van BVOK. 
 2. Ze krijgen allebei een AVV, elk voor de eigen werkingssfeer: bijvoorbeeld BVOK voor micro-en kleinbedrijf (al dan niet georganiseerd), BK en BMK voor de aanbieders groter dan zeg 200 werknemers per lid en voor stichtingen. BVOK-leden zijn dan gehouden aan de eigen cao-AVV. 
 3. Eén van de twee krijgt AVV en de ander krijgt vrijstelling van die AVV; in dat geval geldt de cao-AVV voor iedereen, behalve voor de leden van de brancheorganisatie met vrijstelling. Krijgt de cao MKB kinderopvang vrijstelling dan moeten alle BVOK-leden zich aan deze cao houden.  

1 juli 2021
Het is gelukt! BVOK sluit een principe akkoord met LBV voor de ondernemers in de kinderopvang:

Belangen Vereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) en vakbond LBV hebben op 30 juni 2021 een principeakkoord CAO MKB Kinderopvang 2021-2023 gesloten voor het MKB in de kinderopvang. Daarmee zijn er nu na lange tijd weer twee cao’s in de kinderopvang. De twee andere werkgeversorganisaties BK en BMK hebben kort geleden met vakbond CNV een cao-akkoord gesloten.

Het akkoord van BVOK en LBV breekt met ingesleten patronen en is in veel opzichten vernieuwend. Een langere looptijd dan gebruikelijk, uitsluitend voor het MKB, meer maatwerk en minder generale voorwaarden, met een focus op verbinden in plaats van polariseren en waarin gezamenlijkheid en onderlinge afhankelijkheid het uitgangspunt zijn. Een cao met aandacht voor werkgevers, werknemers en kinderen in de kinderopvang, zonder dat de één onder de ander lijdt. En een cao met een positieve en optimistische insteek die niet werkdruk maar (meer) werkplezier als kernthema heeft gekozen.

principeakkoord CAO MKB Kinderopvang 2021-2023

Nieuwsbrief juni BVOK3

28 -06-2021 https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-nieuw-cao-akkoord-bevat-loze-beloften/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-distantieert-zich-van-fnv-ultimatum-cao-onderhandelingen/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-wil-apart-cao-akkoord-voor-kleine-ondernemers-met-steun-cnv/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-doet-eigen-cao-voorstel-aan-vakbonden-werkdruk-heeft-prioriteit/

Algemene ledenvergadering BVOK steunt het cao-bod van het bestuur.

Nieuwe BKR vanaf 01-01-2019

Vanaf januari 2019 is de overheid voornemens de BKR (Beroepskracht-Kindratio) aan te passen. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de hoeveelheid p.m.-ers op een babygroep. Op dit moment is dit 1 op 4 baby’s, dat zou moeten naar 1 op 3 baby’s.

De kwaliteit van de kinderopvang staat bij de BVOK voorop. De kwaliteit van de kinderopvang lijkt echter niet gediend met deze maatregel. De reële effecten van de extra inzet van personeel wegen niet op tegen de (vermeende) kwalitatieve verbetering . Daarom is de BVOK tegen deze maatregel. Hierbij het standpunt van de BVOK en de gevolgen van deze maatregel zoals de BVOK die voorziet.

Standpunt BVOK

Een maatregel kan pas worden doorgevoerd als is onderzocht wat de consequenties van deze maatregel zijn voor kinderen , ouders én aanbieders van kinderopvang. Wat betekent deze maatregel voor de kostprijs per uur voor de opvang van baby’s? Zijn ouders bereid om deze meerprijs te gaan betalen? Onderzoek van Bureau Buitenhek heeft inmiddels aangetoond dat de gevolgen van de aanpassing van de BKR majeur zijn. De kostprijs voor de opvang van baby’s stijgt met tientallen procenten, en het extra personeel dat hiervoor vereist is, is niet beschikbaar. Bovendien hebben de bezuinigingen in 2012 en 2013 aangetoond dat ouders de kinderen van de kinderopvang halen en minder gaan werken indien de kinderopvang duurder wordt.

De gevolgen van de aanpassing van de BKR

 1. Geen of onvoldoende babyopvang in kinderdagverblijven;
 2. Geen of onvoldoende doorstroming van baby’s naar peutergroepen, met gevaar voor continuïteit;
 3. Meer gezichten op de babygroep draagt niet bij aan de stabiliteit;
 4. Het verdwijnen van horizontale groepen, aanbieders sorteren daar nu reeds op voor;
 5. Hogere personeelskosten leiden tot hogere tarieven en minder toegankelijke kinderopvang ;
 6. De extra babyleidsters zijn niet voorhanden, de sector kampt nu reeds met personele tekorten.

Hoe meer leden de BVOK heeft, hoe meer invloed kunnen wij uitoefenen op de maatregelen die de kwaliteit verhogen, maar dan wel zowel financieel als praktisch haalbaar! Word lid!