12 juli
Nieuw protocol Kinderopvang. Vanuit het ministerie SZW is het nieuwe protocol gedeeld waarin de belangrijkste verandering is dat kinderen tot en met 12 jaar gewoon naar school mogen met een snotneuzen. Klik hier om deze te downloaden.
Protocol+Kinderopvang+9+juli_def

5 juli 2021
Om de vergelijking tussen twee cao’s helder te maken hebben we voor jullie een overzicht gemaakt waarop de voordelen voor de leden van BVOK staan ten opzichte van de CAO van BK en BMK. Klik hier voor het document.
VOORDELEN CAO MKB KINDEROPVANG KORT OP EEN RIJ (1)

2 juli 2021
Twee cao’s en wat nu?

Bij twee cao’s zijn verschillende scenario’s denkbaar. 

  1. Geen van beide wordt algemeen verbindend verklaard (AVV); beide cao’s gelden dan alleen voor de eigen leden en eventueel voor werkgevers die tot de werkingssfeer van elk apart gerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld: ongeorganiseerde werkgevers die vallen onder micro of kleinbedrijf vallen dan onder de cao van BVOK. 
  2. Ze krijgen allebei een AVV, elk voor de eigen werkingssfeer: bijvoorbeeld BVOK voor micro-en kleinbedrijf (al dan niet georganiseerd), BK en BMK voor de aanbieders groter dan zeg 200 werknemers per lid en voor stichtingen. BVOK-leden zijn dan gehouden aan de eigen cao-AVV. 
  3. Eén van de twee krijgt AVV en de ander krijgt vrijstelling van die AVV; in dat geval geldt de cao-AVV voor iedereen, behalve voor de leden van de brancheorganisatie met vrijstelling. Krijgt de cao MKB kinderopvang vrijstelling dan moeten alle BVOK-leden zich aan deze cao houden.  

1 juli 2021
Het is gelukt! BVOK sluit een principe akkoord met LBV voor de ondernemers in de kinderopvang:

Belangen Vereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) en vakbond LBV hebben op 30 juni 2021 een principeakkoord CAO MKB Kinderopvang 2021-2023 gesloten voor het MKB in de kinderopvang. Daarmee zijn er nu na lange tijd weer twee cao’s in de kinderopvang. De twee andere werkgeversorganisaties BK en BMK hebben kort geleden met vakbond CNV een cao-akkoord gesloten.

Het akkoord van BVOK en LBV breekt met ingesleten patronen en is in veel opzichten vernieuwend. Een langere looptijd dan gebruikelijk, uitsluitend voor het MKB, meer maatwerk en minder generale voorwaarden, met een focus op verbinden in plaats van polariseren en waarin gezamenlijkheid en onderlinge afhankelijkheid het uitgangspunt zijn. Een cao met aandacht voor werkgevers, werknemers en kinderen in de kinderopvang, zonder dat de één onder de ander lijdt. En een cao met een positieve en optimistische insteek die niet werkdruk maar (meer) werkplezier als kernthema heeft gekozen.

principeakkoord CAO MKB Kinderopvang 2021-2023

Nieuwsbrief juni BVOK3

28 -06-2021 https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-nieuw-cao-akkoord-bevat-loze-beloften/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-distantieert-zich-van-fnv-ultimatum-cao-onderhandelingen/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-wil-apart-cao-akkoord-voor-kleine-ondernemers-met-steun-cnv/

https://www.kinderopvangtotaal.nl/bvok-doet-eigen-cao-voorstel-aan-vakbonden-werkdruk-heeft-prioriteit/

Algemene ledenvergadering BVOK steunt het cao-bod van het bestuur.