Algemene ledenvergadering BVOK steunt het cao-bod van het bestuur.

Op de digitale ALV van de BVOK van 31 mei hebben de leden unaniem ingestemd met het cao-bod van BVOK. Naast een loonstijging van 3%, pleit BVOK voor afschaffing van de beschikbaarheid dag en het jaar-urensysteem.

Het voorstel van BK en BMK om twee aparte systemen te maken voor de dagopvang en voor BSO/peuterspeelzaalwerk maakt het alleen maar moeilijker om combi-banen te scheppen die kunnen helpen vacatures te verminderen en zo werkdruk te verlagen: meer collega’s is minder werkdruk!

Ook willen BK en BMK vasthouden aan de niet-groepsgebonden uren die, door de koppeling met de BKR, in de praktijk de werkdruk juist verhogen en de werkgever onnodig op kosten jagen omdat die dan twee keer moet betalen voor dezelfde uren.

Het BVOK-bod is een vergaande handreiking aan de vakbonden, die krijgen wat zij telkens hebben benadrukt voor hun leden: liever minder werkdruk dan meer geld!

Lees hier verder het hele BVOK cao-voorstel

BVOK heeft in de cao-onderhandelingen gemerkt dat BK en BMK vooral de belangen behartigen van de grote ondernemers (BV’s en Stichtingen) en dat zij evenals CNV en FNV nog moeite hebben met een nieuwkomer aan de cao-tafel. Het BVOK-bod is echter heel aantrekkelijk voor de achterban van de vakbonden en gezien de ver uit elkaar liggende belangen van grote en kleine ondernemers is de meest vruchtbare route wellicht een aparte cao voor de kleine ondernemers (BVOK) en één voor de grote (BK en BMK). BVOK reikt namens de kleine ondernemers de hand naar de vakbonden en zijn benieuwd wie hem schudt.

Nieuwe bestuursleden

In dezelfde ALV zijn nieuwe bestuurders gekozen. Mylan de Groot is een bekend gezicht in de BVOK. Hij diende al in het oude bestuur. Daarnaast zijn verkozen tot bestuurder: Naadia Oulali en Natascha van der Post. BVOK heet de nieuw aangetreden bestuurders van harte welkom!