Plan BVOK

In de onderstaande link vindt u ‘Plan BVOK’.

Het bestuur van de BVOK heeft gezamenlijk meer dan 100 jaar praktijkervaring in de kinderopvangsector. Dit advies zou voor de Minister derhalve zwaar moeten wegen. Dit advies gebaseerd op een enquête waar 300 kinderopvangorganisaties aan hebben deelgenomen.

08102019. Plan BVOK