Stephan van den Oetelaar

Directeur eigenaar: BORUS Kinderopvang
520 kindplaatsen KDV
420 kindplaatsen BSO

Stephan van den Oetelaar heeft elektrotechniek en bedrijfseconomie gestudeerd. Naast zijn activiteiten in de kinderopvang is hij als ondernemer actief in de automatiseringsbranche.

BORUS kinderopvang heeft hij opgericht in 1997. De meeste accommodaties heeft de onderneming zelf gebouwd. In 2003 behoorde BORUS tot de eerste HKZ gecertificeerde kinderdagverblijven in Nederland.

Conflicterende belangen
In 2012 is Stephan korte tijd actief geweest voor de Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij heeft toen ondervonden hoe verschillend de belangen van gastouders, maatschappelijke aanbieders en commerciële aanbieders van kinderopvang zijn. Gastouders stemden mee over de salarisstijging van het personeel bij de collega’s in de reguliere kinderopvang, verschillende kwaliteitseisen voor verschillende aanbieders, en maatschappelijke organisaties die zich nauwelijks leken te interesseren voor de bedrijfseconomische aspecten van nieuwe CAO’s en nieuwe wet- en regelgeving.

Overheid grootste gevaar voor de continuïteit
Na de bezuinigingen in 2012 en 2013 (die vanaf 2014 nagenoeg geheel weer werden teruggedraaid), de directe financiering (die na heel veel onrust weer van de agenda is gehaald), en de wet IKK (waarvoor geen personeel beschikbaar is, en waarvoor ouders en overheid, naar verluid, niet wensen te betalen), zit de schrik er bij ondernemers in de kinderopvang stevig in. De overheid geldt voor veel ondernemers als de grootste bedreiging voor de continuïteit van de kinderopvangsector.

Tijd voor een belangenorganisatie voor ondernemers
Het is tijd voor een brancheorganisatie speciaal voor ondernemers in de kinderopvang. Voor DGA’s die voor eigen rekening en risico kinderopvang aanbieden. Directeuren die in moeilijke tijden niet op zoek gaan naar een andere baan, maar die door blijven vechten om hun bedrijf weer uit de gevarenzone te halen. Stephan is graag bereid om zijn 20 jaar ervaring in deze sector aan te wenden voor de belangenbehartiging van deze doelgroep.