Wie zijn wij

Het bestuur zet zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. Uw contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrent het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

Wanneer u meer wilt weten over de bestuursleden kunt u drukken op de foto’s.

Joeri van der Tas

Voorzitter BVOK

De Dikkedeur Kralingen

Opgericht in 1994

408 kindplaatsen

Ondernemen in de kinderopvang vraagt dat je twee belangrijke doelen met elkaar kunt combineren: het welzijn van jonge kinderen en een gezonde bedrijfsvoering. Vaak wordt gedaan alsof die twee elkaar uitsluiten, meestal met de ondertoon dat ondernemers het bedrijfsbelang voorrang geven boven kindbelang. En dat zou bij stichtingsbesturen in de kinderopvang anders zijn, die zijn ‘maatschappelijk betrokken’. Al jaren verzet ik mij tegen het stigma dat aan directeur eigenaren kleeft, dat samen gaat met het ondergeschikt maken van ondernemersbelangen. Het broodnodige evenwicht tussen kindbelang en bedrijfsbelang wordt daardoor verstoord.

De overheid en de politiek zijn de grootste bedreigers gebleken van kwaliteit in de kinderopvang, met de CAO partners die tot heden het CAO-overleg bepalen op een goede tweede plaats. Zij produceren een stortvloed van beleid en regels die zogenaamd de kwaliteit bevorderen, vaak zonder wetenschappelijke onderbouwing en met negatieve gevolgen voor ondernemersbelang en kindbelang. Dat moet anders!

Meer dan 70% van de aanbieders van opvang is zelfstandig ondernemer en die doen hun werk gedreven, bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De huidige koers van grote en soms kindvijandige regeldruk, de dominante rol van GGD GHOR als toezichthouder, het systematisch ontbreken van oog voor rechten van ondernemers en het stigma over hun geldbelustheid, zorgt voor onnodig veel onrust en verlies van kwaliteit. Het is daarom tijd voor een tegengeluid.

Dus ben je ondernemer in de kinderopvang en ben je het zat dat je niet wordt gehoord, je telkens moet bewijzen dat je echt wel deugd, en dat regeldruk het je bijna onmogelijk maakt te doen wat je graag wilt: hoogwaardige opvang bieden, meld je dan aan bij de BVOK, want samen staan we sterk!

Natascha van der Post

Secretaris BVOK

Mede eigenaar Kinderopvang IN Kleur

Opgericht in 2010

200 kindplaatsen

 

Vanuit onze betrokkenheid en ambitie om voor kinderen een kleinschalige opvangplek te bieden wat ervaren wordt als een tweede thuis ben ik 11 jaar geleden samen met mijn compagnon gestart met een klein kinderdagverblijf. De wetgeving was net veranderd dus wij konden onze locatie volgens de laatste eisen verbouwen en inrichten. We hebben als ondernemers een paar jaar het ondernemen in de kinderopvang kunnen ervaren voordat wij nieuwe locaties openden. Maar met het openen van nieuwe locaties kwam een crisis, nieuwe wetgeving, cao veranderingen en nog meer nieuwe wetgeving. Ik denk dat we vanaf 2014 geen enkel jaar meer hebben gehad waarin we ons met al onze aandacht hebben kunnen richten op datgene waar ons hart ligt: het zorgen voor kinderen, medewerkers en kinderopvang. Elk jaar was er wel wat. De kinderopvang staat onder een enorme regeldruk vanuit wetgeving op het gebied van GGD, bouweisen, arbeidseisen en nog meer. Ik merk dat dit bij ons maar ook bij andere ondernemers zorgt voor veel stress. Wat staat ons nu weer te wachten. Welke wet wordt er volgend jaar vanuit het niets door heen gedrukt. Daarbij kwam ook de enorme verhoging van loonkosten die voor de kleine ondernemer echt voelbaar is.

Omdat wij ons niet konden vinden in de werkwijze van Brancheorganisatie Kinderopvang zijn wij daar nooit lid van geworden. Een paar jaar terug maakten we kennis met BVOK en wij konden ons als ondernemers gelijk vinden in de standpunten van het BVOK. Nu krijg ik de kans om te helpen de ondernemers in de kinderopvang in het juiste daglicht te zetten bij de overheid, vakbonden en GGD als bestuurslid van BVOK.

Ik hoop dat ook echt mee te kunnen dragen aan de start van een verandering voor ondernemers zoals jij en ik.

Mylan de Groot

Bestuurslid BVOK

Eigenaar Junior Service Amsterdam

Opgericht in 2008

Samen met mijn partner ben ik in 2008 een kleinschalig kinderdagverblijf gestart: ‘Junior Service Amsterdam’. Wij werkten al langer met veel plezier voor en met kinderen en met een kinderdagverblijf konden wij dit als zelfstandigen doen. Hoogwaardige kinderopvang betekent voor ons twee dingen: goede zorg voor kinderen èn voor je personeel. We kiezen daarom voor kleinschalige kinderopvang.
In eerste instantie waren wij lid van BK, maar merkten al snel dat kleinere ondernemers daar het onderspit delven. Je mist daar ook het hart voor de kinderen en de drive van het ondernemerschap. Het is meer een cultuur van bestuurders van grote BV’s en Stichtingen. En wij bleken niet de enige die zochten naar een belangenvereniging die zich specifiek inzet voor ondernemers binnen het MKB. En zo werd ik in 2018 mede oprichten van BVOK! Daarnaast ben ik al sinds 2012 medeoprichter van PAKK (Platform Amsterdamse Kleinschalige Kindercentra) en aanspreekpunt voor Amsterdamse ondernemers in de kinderopvang. Ik vertegenwoordig hun belangen in gesprek met de wethouder, GGD, BKA (BK supbgroep Amsterdam) BMKA (BMK subgroep Amsterdam) Boink.
Wat ik belangrijk vind:

Een brancheorganisatie van ondernemers voor ondernemers

Bewaken van inspraak en gelijk stemrecht van elk lid

De belangen van MKB ondernemers in de kinderopvang bewaken, in cao’s en bij de overheid, hun maatschappelijke bijdrage tonen en een eerlijk speelveld scheppen voor het MKB

Zorgen voor een goede kwaliteit en verantwoorde bedrijfsvoering in de sector

Soraja Prins

Algemeen bestuurslid BVOK

Eigenaar Kinderopvang Prins Vleermuis

Opgericht in 2011

In 2011 kon ik mijn droom waarmaken en ben ik gestart als zelfstandig ondernemer in de
Kinderopvang.
Om deze droom waar te maken ben ik eerst weer op mijn 30ste naar school gegaan om mij om te
laten scholen tot pedagogisch medewerker. Al snel had ik het gevoel dat ik meer wilde in de
kinderopvang en ook een aantal dingen liever anders zag. Ik ben verder gaan kijken op de
arbeidsmarkt en ben gestart bij een prachtig bedrijf (destijds ook startende in 2006) en heb daar
enorm veel mogen leren. Ik begon daar als BSO medewerkster en binnen enkele maanden kreeg ik
de leiding over de BSO, daaropvolgend werd ik leidinggevende over het KDV, PSZ en BSO.
In 2011 was het dan eindelijk de start van onze 1e
locatie, mijn droom werd werkelijkheid. In 2017
zijn er twee locaties bij gekomen die ik samen run met mijn twee volwassen dochters die mijn passie
voor de kinderopvang van mij hebben overgenomen.
Na een aantal jaren met een nieuwe wet- en regelgeving en cao aanpassingen die het voor de
werkgever steeds moeilijker maken merkte ik dat ik weer meer achter mijn pc zat dan dat ik met de
kinderen, ouders en personeel bezig kon zijn. Ik haalde altijd zoveel voldoening uit het contact met
de kinderen, ouder en werknemers, mede dankzij mijn opleiding als Gezins-en kindercoach en trainer
“ruimte voor baby’s”, maar door de regeldruk merkte ik dat ik daar steeds minder tijd voor had
omdat er altijd wel weer veranderingen waren in de kinderopvang. Het is eenieder die in de
kinderopvang werkzaam is duidelijk dat de poppetjes die aan de touwtjes trekken geen idee hebben
wat kinderopvang is, wat wij met zijn allen steeds klaarspelen voor alle kinderen, hoe hard we
allemaal werken en dat de werkdruk alleen maar steeds meer opgevoerd wordt en dit ten koste gaat
van ondernemers, medewerkers en kinderen. Het maatschappelijk belang staat bij ons hoog in het
vaandel en dit begint bij de werkgever. Wanneer een werkgever betrokken is bij de pedagogisch
medewerkers weet de werkgever ook waar hun behoeften liggen en waardoor zij het
maatschappelijk belang van het kind kunnen blijven zien. Momenteel ervaren wij dat de regeldruk
van de overheid bijna de overhand gaat krijgen en dat gaat ten koste van de kwaliteit in de
kinderopvang.
De kleine zelfstandig ondernemer kan onder deze druk bijna niet meer overeind blijven en dat heeft
mij aan het denken gezet. Zo ben ik bij BVOK terecht gekomen, omdat BVOK de behoeften van alle
betrokken partijen blijft vertegenwoordigen met uiteindelijk één doel ‘het welbevinden van het kind’
waarin werknemers en werkgevers zich kunnen vinden.

Naadia Oulali

Penningmeester BVOK

Eigenaar De Kinderster

Opgericht in 2009

In 2009 ben ik begonnen in Amsterdam met mijn eerste kinderdagverblijf. Inmiddels hebben wij vijf kinderopvang locaties in Amsterdam en geniet ik nog vol passie van het ondernemen. In Amsterdam ben ik actief als bestuurslid van het PAKK. Platform voor Amsterdamse Kleine Kinderopvang. Als platform zetten wij ons in voor de belangen van de kleine ondernemers op gemeentelijk niveau.

Het lijkt mij een leuke uitdaging om deel te nemen aan het bestuur van de BVOK om ook op landelijk niveau een gezamenlijke bijdrage te kunnen leveren als ondernemer en de belangen te behartigen van alle ondernemers in de kinderopvang.

Ik vind het belangrijk dat een vereniging zich inspant en inzet voor de transparantie, gelijkheid/ eerlijkheid en gelijke/ eerlijke kansen in de markt en duidelijkheid voor de ondernemer wat we kunnen verwachten. Niet in problemen denken maar in oplossingen. Daar zou ik mij voor willen inzetten en mee willen denken en werken aan een prettige situatie voor ondernemers in de kinderopvang.