René Wardenaar

Directeur/Groot Aandeelhouder van:
De kinderkorf Amstelveen BV, kdv met 48 kindplaatsen
De kinderkorf Diemen BV, kdv met 72 kindplaatsen
De Korfkidz Amstelveen BV, bso met 70 kindplaatsen

René Wardenaar heeft een bedrijfskundige achtergrond. Hij heeft in 1988 samen met zijn partner Silvia Wardenaar kdv de kinderkorf opgericht in Amstelveen. In 1994 is hij kdv de kinderkorf in Diemen gestart. In 2009 is de BSO de Korfkidz in Amstelveen gestart.
Alle gebouwen waar de opvang in plaatsvindt en de bijbehorende buitenterreinen zijn in eigen beheer ontworpen en gebouwd.

In de periode 2004 tot 2007 heeft hij een 9-daagse training “Ondernemen in de kinderopvang” ontwikkeld en gegeven in samenwerking met het ISBW. Deze training was met name gericht op directies en managers van niet commerciële kinderopvangorganisaties, om zich voor te bereiden op de uitdagingen van het ondernemen in de kinderopvang, als gevolg van de nieuwe Wet Kinderopvang.

Vanaf 2014 heeft hij meegewerkt aan en is betrokken bij de Vereniging “Platform Amsterdamse Kleine Kindercentra”. Deze vereniging houdt zich bezig met de belangenvertegenwoordiging van kleine kindercentra in de gemeente Amsterdam.

In 2014 heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van het Netwerk Kinderopvang Amstelveen, 3KA. In dit netwerk zijn 9 kleinschalige kindercentra verenigt. Het doel van dit netwerk is om door regelmatig intercollegiaal overleg de kwaliteit van onze kinderopvang op allerlei vlakken te verbeteren