Beantwoording Kamervragen over arbeidsmarkt kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Kinderopvang verwacht tekort aan personeel deze zomer’.

Download ‘Beantwoording Kamervragen over arbeidsmarkt kinderopvang’

PDF document | 3 pagina’s | 214 kB

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2020

Dit document is een bijlage bij

  • Aanbieding antwoorden op Kamervragen over arbeidsmarkt kinderopvang

    Staatssecretaris Van Ark stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht ‘Kinderopvang verwacht tekort aan …

    Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2020