We hebben een nieuwe website die deze site gaat vervangen.

Klik hier voor de nieuwe versie

Het laatste nieuws

BVOK zoekt nieuwe bestuursleden!
Klik hier voor meer informatie

11 april
Hier is het nieuwe coronaprotocol te downloaden
BVOK coronaprotocol per 11 april 2022

Flexibel toezicht per 1 januari 2022.
Wil je meer weten? Flexibel toezicht in strijd met rechten en codes

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 – 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:
  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen
  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona
  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona
 • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
 • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Evaluatie IKK
Deze week worden de vragenlijsten verstuurd voor de evaluatie wet IKK
Hieronder vind je nog een keer wat de wet IKK inhoud.
Overzicht maatregelen IKK (publicatie van ministerie van SZW).pdf

4 januari 2022
Per 10 januari gaat de BSO weer open!

24 december
Er is een nieuwe beslisboom.
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 241221

Het nieuwe kinderopvang protocol kunt u hier vinden.

15 december 2021
BSO sluit van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december. Lees meer op onze pagina Coronavirus.

3 december 2021
De nieuwste versie van het coronaprotocol staat weer online op onze pagina Coronavirus

3 december 2021
Het beslisproces over de coulance regels met SZW rammelt van alle kanten. Lees hier ons persbericht.

Welkom op de website van de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)!

De BVOK is opgericht door ondernemers in de kinderopvangsector.

Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde krachtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd.
Deze versnippering ligt ook voor de hand omdat op meerdere terreinen (zoals: kwaliteitsbeleid, CAO, wet- en regelgeving) de belangen volstrekt niet gelijk zijn.

Indien gastouders en maatschappelijke organisaties zich wél verenigen, en de ondernemers in de kinderopvang dat niet doen, dan dreigen de belangen van ondernemers op belangrijke dossiers onvoldoende vertegenwoordigd te worden.

Vooral als gekeken wordt naar de verhoudingen binnen de kinderopvangsector is de huidige belangenbehartiging scheef. Bedenk dat ca. 70% van het aanbod van de kinderopvang in Nederland wordt verzorgd door ondernemers. De hoogste tijd dus dat de grootste groep aanbieders ook vertegenwoordigd wordt.

Ledenportaal

Doel

Het doel van de BVOK is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit en voorwaarden van de kinderopvang. Dit kunnen wij bereiken als we invloed hebben op de besluitvorming rond de kinderopvang. Met deze invloed willen wij voorkomen dat er wet- en regelgeving wordt ingevoerd die in de praktijk niet uitvoerbaar is of financieel niet haalbaar blijkt te zijn.
Zo gaat het BVOK in gesprek met het ministerie over onder andere de wet IKK, streeft de BVOK een eigen cao akkoord te sluiten en zet de BVOK zich bijvoorbeeld in voor de manier van inspecteren door de GGD.

Doelgroep

De BVOK richt zich op directeur/eigenaren (DGA’s) van kinderopvangbedrijven.

De reden hiervoor is dat DGA’s:

1) verantwoordelijk zijn voor 70% van de kinderopvangplaatsen;
2) voor eigen rekening en risico werken.

Hoe gaan we dit doen?

Om ons doel te bereiken moeten we ervoor zorgen dat de overheid en de SER niet om ons heen kunnen. Daarvoor hebben wij op korte termijn veel (extra) leden nodig. Hoe meer leden BVOK vertegenwoordigd hoe sneller we gehoord worden.

De bestuursleden die deze vereniging hebben opgericht, worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. Uw contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrent het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

Wat kunt u vinden onder het kopje ‘Voor leden’?

Wij informeren de leden over de ontwikkeling in de kinderopvangsector. Hierbij kunt u denken aan verslagen van Kamerbrieven en Kamerdebatten, marktcijfers en onderzoeksresultaten van analisten, zodat u als lid in staat zult zijn om een beeld te vormen van ontwikkelingen in de sector die ons allemaal aangaan.

Binnen de BVOK praten we over deze ontwikkelingen en samen met ú bepalen wij onze positie.

Lid worden

Staat u ook voor kwaliteit in de kinderopvang, maar voelt u zich niet vertegenwoordigd door de bestaande Brancheorganisaties, sluit u dan aan bij de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK). En laten we samen zorgen voor goede besluitvorming, continuïteit en rust in de kinderopvang.

U kunt heel eenvoudig lid worden, door op onderstaande button te klikken. Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier. 

Word nu lid!