24-09-2021
Nieuw protocol kinderopvang door BVOK zelf opgesteld
BVOK heeft er voor gekozen een eigen corona protocol Kinderopvang op te stellen, met daarin de nieuwe versoepelingen verwerkt die per 25 september aanstaande van kracht zijn. BVOK heeft de overheidsmaatregelen en de adviezen van RIVM als uitgangspunt genomen en die vertaald naar de praktijk van de kinderopvang.

BVOK zoekt nieuwe bestuursleden!
Omdat BVOK nu groeit en een eigen cao heeft gesloten zitten we niet stil. We gaan door met ons profileren als DE Branchevereniging voor Ondernemers Kinderopvang. Maar hier hebben we jouw hulp bij nodig. Wil je meer weten klik hier.

Het laatste nieuws

Beslisboom van 20 september is nu te downloaden in je ledenportaal en op onze site.

Versoepelingen in de kinderopvang. Voor 25 september moet het nieuwe protocol Kinderopvang van SZW klaar zijn.
Klik hier voor meer informatie

AVV procedure cao Kinderopvang opgeschort door bezwaarschrift van BVOK.
Kijk hier voor meer informatie

14 september
Quarantaine regels kinderopvang worden versoepeld. Kijk hier voor meer informatie

26 augustus
De Cao MKMB Kinderopvang 2021-2023 is helemaal klaar en gedeeld met al onze leden. Via deze link kun je deze terug vinden op onze site.

Welkom op de website van de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)!

De BVOK is opgericht door ondernemers in de kinderopvangsector.

Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde krachtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd.
Deze versnippering ligt ook voor de hand omdat op meerdere terreinen (zoals: kwaliteitsbeleid, CAO, wet- en regelgeving) de belangen volstrekt niet gelijk zijn.

Indien gastouders en maatschappelijke organisaties zich wél verenigen, en de ondernemers in de kinderopvang dat niet doen, dan dreigen de belangen van ondernemers op belangrijke dossiers onvoldoende vertegenwoordigd te worden.

Vooral als gekeken wordt naar de verhoudingen binnen de kinderopvangsector is de huidige belangenbehartiging scheef. Bedenk dat ca. 70% van het aanbod van de kinderopvang in Nederland wordt verzorgd door ondernemers. De hoogste tijd dus dat de grootste groep aanbieders ook vertegenwoordigd wordt.

Doel

Het doel van de BVOK is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit en voorwaarden van de kinderopvang. Dit kunnen wij bereiken als we invloed hebben op de besluitvorming rond de kinderopvang. Met deze invloed willen wij voorkomen dat er wet- en regelgeving wordt ingevoerd die in de praktijk niet uitvoerbaar is of financieel niet haalbaar blijkt te zijn.
Zo gaat het BVOK in gesprek met het ministerie over onder andere de wet IKK, streeft de BVOK een eigen cao akkoord te sluiten en zet de BVOK zich bijvoorbeeld in voor de manier van inspecteren door de GGD.

Doelgroep

De BVOK richt zich op directeur/eigenaren (DGA’s) van kinderopvangbedrijven.

De reden hiervoor is dat DGA’s:

1) verantwoordelijk zijn voor 70% van de kinderopvangplaatsen;
2) voor eigen rekening en risico werken.

Hoe gaan we dit doen?

Om ons doel te bereiken moeten we ervoor zorgen dat de overheid en de SER niet om ons heen kunnen. Daarvoor hebben wij op korte termijn veel (extra) leden nodig. Hoe meer leden BVOK vertegenwoordigd hoe sneller we gehoord worden.

De bestuursleden die deze vereniging hebben opgericht, worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. Uw contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrent het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

Wat kunt u vinden onder het kopje ‘Voor leden’?

Wij informeren de leden over de ontwikkeling in de kinderopvangsector. Hierbij kunt u denken aan verslagen van Kamerbrieven en Kamerdebatten, marktcijfers en onderzoeksresultaten van analisten, zodat u als lid in staat zult zijn om een beeld te vormen van ontwikkelingen in de sector die ons allemaal aangaan.

Binnen de BVOK praten we over deze ontwikkelingen en samen met ú bepalen wij onze positie.

Speerpunten BVOK

Lid worden

Staat u ook voor kwaliteit in de kinderopvang, maar voelt u zich niet vertegenwoordigd door de bestaande Brancheorganisaties, sluit u dan aan bij de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK). En laten we samen zorgen voor goede besluitvorming, continuïteit en rust in de kinderopvang.

U kunt heel eenvoudig lid worden, door op onderstaande button te klikken. Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier. 

Word nu lid!
Inlog voor leden