Doelgroep

De BVOK richt zich op directeur/eigenaren (DGA’s) van kinderopvangbedrijven.

De reden hiervoor is dat DGA’s:

1) verantwoordelijk zijn voor 70% van de kinderopvangplaatsen;
2) voor eigen rekening en risico werken.