Reactie van BVOK op brief van FNV van 15 mei jl. ‘Naleving cao kinderopvang’ – jaarurensystematiek

Zoals u wellicht gemerkt zult hebben heeft vakbond FNV een mailing gestuurd naar directies van kinderopvangorganisaties en haar leden, waarbij vakbond FNV zich op het standpunt stelt dat de gedwongen sluiting van kinderopvangorganisaties, op last van de rijksoverheid, tot het ondernemersrisico behoort (zie bijlage). Dientengevolge, zo stelt vakbond FNV, zou de jaarurensystematiek niet mogen worden toegepast gedurende de gedwongen sluiting. Zie aangehechte brief.

De BVOK heeft voor haar leden een standaard antwoordbrief opgesteld (zie bijlage). Wij adviseren u om na het terugzenden van deze standaard antwoordbrief verder niet meer te reageren op correspondentie van vakbond FNV inzake dit onderwerp.

Maakt u zich geen zorgen. De FNV heeft geen wetgevend, handhavende of rechtsprekende bevoegdheid. De FNV is een belangenorganisatie, die uiteindelijk vermeende schendingen van de CAO aan de Nederlandse rechter dient voor te leggen. De BVOK ziet de uitspraak van de eerste (proef)procedure (mocht deze er al komen) met vertrouwen tegemoet.

De actie van vakbond FNV kan desalniettemin te onrust onder uw medewerkers leiden. Het advies van de BVOK luidt in dit geval: Blijf onder alle omstandigheden rustig en neem resoluut het standpunt in dat uw organisatie zich houdt aan de cao. Zoals gesteld, zonder een rechterlijke uitspraak kan vakbond FNV niets uitrichten.

Indien de pragmatische en zakelijke benadering van de kinderopvangsector u aanspreekt, wordt dan lid van de BVOK. Meer dan honderd ondernemers gingen u voor.