Amendement-Van der Staaij (SGP) over het verlagen verplicht eigen risico door verhoging kinderopvangtoeslag te annuleren

De heer Van der Staaij (SGP) heeft een amendement ingediend op het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet i.v.m. ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021. Indien dit amendement zou worden aangenomen, zou het verplicht eigen risico met € 100 worden verlaagd voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De dekking voor deze verlaging zoekt Van der Staaij (SGP) o.a. in het geen doorgang laten vinden van plannen voor verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 (€ 248 mln). Het wetsvoorstel inzake het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 wordt op dinsdag 12 juni 2018 vanaf 19.15 uur plenair behandeld in de Tweede Kamer. Het kabinet zal aan het einde van dit debat een oordeel geven over de ingediende amendementen en eventuele moties. Gewoonlijk wordt er door de Tweede Kamer de dinsdag hierop volgend over het wetsvoorstel en eventuele amendementen en moties gestemd.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

34 929-12
Amendement-Van der Staaij over het verlagen van het verplicht eigen risico voor 2019-2021

Toelichting
Dit amendement regelt een verlaging van het verplicht eigen risico met € 100 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dekking wordt allereerst gevonden in het geen doorgang laten vinden van plannen voor verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 (€ 248 mln). De resterende dekking wordt gevonden in het aftoppen van de kinderopvangtoeslag voor de hoogste inkomens.

In plaats van extra geld te besteden aan de kinderopvang, en daarmee vooral tweeverdieners te bevoordelen, geeft de indiener er de voorkeur aan om het geld te besteden aan een verlaging van het eigen risico met € 100. Daarmee worden huishoudens met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld met een partner die chronisch ziek is of gehandicapt, mantelzorgers en ouders van kinderen met een beperking) tegemoet gekomen.