Besluitenlijst procedurevergadering cie. EZK d.d. 09.10.2018

Uitgelicht:

Het doel van de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) is om een toevoeging op een bestaande rechtsvorm te introduceren: de BVm. De ‘m’ staat voor maatschappelijk. In het voorstel tracht Bruins wettelijk vast te leggen wanneer een onderneming ‘sociaal’ genoemd mag worden:”In mijn voorstel leggen we wettelijk vast wanneer we een onderneming ‘sociaal’ noemen. Daarmee erkennen we deze sociale ondernemingen die maatschappelijke impact aantoonbaar als belangrijkste doel hebben. Door een wettelijke ‘Code Sociale Ondernemingen’ leggen we criteria vast over omgang met milieu, personeelsbeleid, salarisverschillen tussen werkvloer en bedrijfstop, winstuitkeringen aan aandeelhouders en herinvestering van winsten in het maatschappelijk doel van het bedrijf.”Één van de aanleidingen van deze notitie is volgens Bruins de situatie in de kinderopvangsector. Hij vraagt zich af hoe de winstuitkering in verhouding staat tot stijgende publieke uitgaven aan kinderopvangtoeslag en de bijdragen van ouders die aan kinderopvang worden besteed. Een van zijn voorstellen luidt daarom:- Stel de maatschappelijke modaliteit als eis aan ondernemingen in bepaalde sectoren van groot maatschappelijk belang, zoals de kinderopvang. Deze initiatiefnota is reeds toegestuurd op 10 september.


O.a.:

26. Agendapunt: Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een
maatschappelijke missie
Zaak: Initiatiefnota – Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) – 24 september
2018
Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke
missie – 35040
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen aan de initiatiefnemer van de nota
t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 15 november 2018.
Besluit: Kabinetsreactie vragen op de initiatiefnota.
Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie en het verslag van het schriftelijk overleg
een notaoverleg inplannen.
Volgcommissie(s): SZW, J&V