Besluitenlijst procedurevergadering cie. Fin d.d. 05.06.2019

O.a.:

15. Agendapunt: Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Financiën, M. Snel – 29 mei 2019
Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen – 31066-487
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over etnisch profileren door de
Belastingdienst.
Besluit: 1) De staatssecretaris van Financiën verzoeken de ingestelde adviescommissie
in haar advies bij deelvraag 1 ook de beoordeling van de CAF 11-casuïstiek te
betrekken zoals die blijkt uit uitspraken van de Hoge Raad en rapporten van de
Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.
2) De staatssecretaris voorts verzoeken een meldpunt in te stellen waar
ambtenaren misstanden rond Toeslagen kunnen melden.
3) De staatssecretaris daarnaast verzoeken in de vervolgbrief, die hij
voornemens is op korte termijn aan de Kamer te zenden, toe te lichten op basis
van welke informatie of adviezen zijn inzicht over de mate waarin de
Belastingdienst in deze casus fouten heeft gemaakt in de loop der tijd is
veranderd.

42. Agendapunt: Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over het onderzoek van de EDPauditors
naar de kinderopvangtoeslag
Zaak: Brief van lid/fractie/commissie – Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) – 7 juni
2019
Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over het onderzoek van de EDP-auditors
naar de kinderopvangtoeslag – 2019Z11562
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer de opdracht die hij heeft
gegeven aan de EDP-auditors om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op
stukken over het CAF-11 project (zoals aangekondigd in Kamerstukken II,
vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 434) en de Nota van Bevindingen van het
onderzoek (zoals beschreven in Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31
066, nr. 440) te doen toekomen.