Besluitenlijst procedurevergadering cie. SZW d.d. 11.06.2019

O.a.:

24. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de petitie van de organisatie Single
SuperMom
Zaak: Brief regering – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark – 29 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over de petitie van de organisatie Single
SuperMom – 33836-43
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.
Volgcommissie(s): J&V

30. Agendapunt: Ongeplande algemeen overleggen
Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
• AO Armoede- en schuldenbeleid: AO (3 uur) plannen oktober 2019