Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 10.10.2018

O.a.:

50. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken
2 oktober 2018)
Noot: Besluit:
• Namens de commissie zal bij de Regeling van Werkzaamheden het
verzoek worden gedaan om het debat over de afnemende vaccinatiegraad
(aangevraagd door het lid Hijink tijdens RvW d.d. 4 september) en het
dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het
Meningkokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW
d.d. 19 september 2018) samen te voegen. Het plenaire debat kan
worden ingepland na het te organiseren Rondetafelgesprek over
vaccineren. De reeds geagendeerde relevante stukken voor het algemeen
overleg Infectiepreventie d.d. 1 november 2018, zullen van de agenda van
dat overleg worden gehaald.

55. Agendapunt: Voorstel van het lid Diertens (D66), mede namens de leden Hijink (SP),
Kuik (CDA), Renkema (GL), Veldman (VVD) en Dik-Faber CU) tot het
houden van een rondetafelgesprek vaccineren
Zaak: Overig – Tweede Kamerlid, A.E. Diertens (D66) – 9 oktober 2018
Voorstel van het lid Diertens (D66), mede namens de leden Hijink (SP), Kuik
(CDA), Renkema (GL), Veldman (VVD) en Dik-Faber (CU) – 2018Z17974
Besluit: Rondetafelgesprek Vaccineren organiseren. In een extra procedurevergadering
zal een nader voorstel worden besproken
13