Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 december 2018

O.a.:

37. Agendapunt: Voorstel van het lid Nijboer voor een rondetafelgesprek over werkende armen

Besluit: Op voorstel van het lid Nijboer (PvdA) besluit de commissie om, zo nodig in afstemming met de commissie SZW, een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen (in het bijzonder in verband met de problematiek rond terugbetaling van toeslagen) en om een werkgroep samen te stellen die een voorstel daartoe zal opstellen ten behoeve van besluitvorming in een volgende procedurevergadering.

Noot: De leden Omtzigt (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) hebben verklaard dat zij met hun respectievelijke fractiegenoten Peters en Van Brenk zullen afstemmen wie, samen met in elk geval het lid Nijboer, aan de voorbereidingsgroep zullen deelnemen.

Volgcommissie(s): SZW