Breed scala aan oplossingen voor krapte arbeidsmarkt

Uitgelicht: – selectie kinderopvang uit landelijk overzicht moeilijk vervulbare vacatures

De krapte waaiert alsmaar breder uit over de arbeidsmarkt. In steeds meer beroepsgroepen melden werkgevers een tekort aan geschikt personeel. UWV komt vandaag met een nieuwe lijst van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Ook is gekeken naar oplossingen die werkgevers in de praktijk toepassen om de krapte te lijf te gaan.

Waar er een paar jaar geleden vooral tekorten waren in de techniek en de ict, ontstaat de krapte nu in steeds meer richtingen. Vooral vakmensen worden gezocht. Van hoveniers, glazenwassers en vrachtwagenchauffeurs tot verzorgenden en restaurantkoks. In de techniek is er op alle niveaus een tekort aan personeel. Van grondwerkers, stukadoors en monteurs tot werkvoorbereiders, projectleiders en werktuigbouwkundigen. In sommige richtingen blijft de krapte beperkt tot hbo en wo-opgeleiden. Zo zoeken werkgevers in het onderwijs docenten techniek en exacte vakken en is er in veel sectoren een tekort aan ict’ers, zoals programmeurs en security specialisten.

Oplossingen uit de praktijk

Werkgevers zoeken naar manieren om vacatures toch vervuld te krijgen. Door intensiever te werven of de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aan te passen, is de oplossing soms snel gevonden. Als deze oplossingen niet afdoende zijn, zijn er globaal drie strategieën die werkgevers toepassen: ze kunnen een beroep doen op nieuw talent van binnen of buiten de organisatie, werkprocessen anders organiseren of trachten huidig personeel langer vast te houden door ze te binden en te boeien. UWV inventariseerde in totaal 24 oplossingen (pdf, 304 kB) die werkgevers in de praktijk toepassen.

‘Aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden daarvan evenzeer’, zegt Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur van UWV. ‘En soms kan het helpen om bijvoorbeeld taken anders te verdelen. Het komt aan op creativiteit en investeren – want bij dit soort oplossingen heb je niet meteen morgen resultaat. Het gaat om de vraag of je als werkgever bereid bent te investeren in scholing en ontwikkeling, om jongeren te interesseren voor het vakmanschap of om te kijken naar werkdruk, arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Wat voor de ene werkgever aantrekkelijk en mogelijk is, hoeft dat voor de ander niet te zijn.’

Landelijk overzicht van beroepen

UWV brengt elk jaar in beeld voor welke beroepen werkgevers te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures (pdf, 1 MB). In deze lijst staan beroepen waar in grote delen van het land een tekort aan is. De lijst maakt het mogelijk om voorlichting te geven over beroepen met kansen op werk en biedt aanknopingspunten voor scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden.

———————–

Selectie kinderopvang uit landelijk overzicht moeilijk vervulbare vacatures

Ook groeiende vraag naar medewerkers kinderopvang
In de kinderopvang groeit de werkgelegenheid op dit moment sterk. Sinds 2016 stijgt de vraag weer door een toename van het aantal werkenden en het verruimen van toeslagen voor ouders. Waar er een paar jaar geleden nog overschotten waren aan kinderopvangmedewerkers wordt het steeds lastiger om in de groeiende vraag te voorzien. Met name vanuit de Randstad en grotere gemeenten komen signalen van moeilijk vervulbare vacatures. 29 Er lijkt sprake van een kwalitatieve mismatch: door de extra aandacht voor kwaliteit en (deels vooruitlopend op) nieuwe kwaliteitseisen worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld op het gebied van diploma’s en taalniveau, waar niet alle werkzoekende kinderopvangleiders aan voldoen. Het wervingsprobleem lijkt daardoor sterker te spelen voor pedagogisch medewerkers op mboniveau 4 dan 3. Bovendien dient ieder kinderdagverblijf vanaf 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker te hebben, waardoor er ook vraag is naar hbo’ers. De wervingsproblemen lijken voor een deel ook te worden veroorzaakt door de aard van contracten, bijvoorbeeld een klein aantal uren in de buitenschoolse opvang. De laatste prognoses van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (AZW) gaan voor de komende jaren uit van tekorten aan pedagogisch medewerkers, vooral op mbo-niveau 4. 30 Door nieuwe kwaliteitscriteria zijn er vanaf 2019 meer medewerkers nodig op de babygroepen, maar de vraag blijft de komende jaren ook sterk afhankelijk van de economie.