Cao-akkoord voor 80.000 medewerkers in de kinderopvang

Leden van FNV Zorg & Welzijn hebben massaal ingestemd met het cao-akkoord in de kinderopvang. Ook andere vakbonden en de werkgeversorganisaties stemden in. Door dit definitieve akkoord kunnen nu 80.000 kinderopvangmedewerkers uitkijken naar een loonsverhoging van 5,25% in 2 jaar tijd, waarvan 2,25% al ingaat per 1 juli 2018. In die maand ontvangen zij ook een eenmalige uitkering van €185,- (op basis van fulltime).

Daarnaast zijn de niet-groepsgebonden uren terug in de cao om de werkdruk te verlagen en is er meer zekerheid gekomen over de roosters. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018.

Flexibele inzetbaarheid
Eén van de belangrijkste punten was de bovenmatige flexibiliteit die werkgevers verlangden van hun medewerkers. Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren, maar moesten wel bijna de volledige week beschikbaar zijn, ook medewerkers met een klein contract. Vaak werden zij pas op het laatste moment opgeroepen, wat onzekerheid en stress opleverde bij medewerkers. In de nieuwe cao is een staffel opgenomen die deze flexibiliteit fors aan banden legt. Met uitzondering van fulltimers, moeten medewerkers nu 1 extra dag beschikbaar op hun normaal aantal werkdagen. En in combinatie met de al eerder gemaakte afspraak door vakbonden dat de roosters minimaal twee weken van te voren bekend moeten zijn, weten opvangmedewerkers weer waar ze aan toe zijn.

Werkdruk
Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn de eerder wegbezuinigde niet-groepsgebonden uren weer ingesteld. De pedagogisch medewerkers krijgen hier 37,5 uur per fte per jaar, per vestiging voor. Tot voor kort moesten kinderopvangmedewerkers niet-groepsgebonden taken uitvoeren tijdens hun opvangwerkzaamheden, ten koste van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang. FNV en de andere vakbonden hebben met werkgevers afgesproken om al in 2018 onderzoek te doen of dit voldoende is.