Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen Uitgelicht: Bent u van mening dat het huidige budget voor onderwijsachterstanden voldoende is om de gesignaleerde problemen op te lossen en de meest kwetsbare kinderen te bereiken? Deelt u de mening dat gemeenten, net als het kabinet, extra in zouden moeten zetten op het voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen die daar het meest kwetsbaar voor zijn? Zo ja, op welke wijze stimuleert u gemeenten hierbij? Zo nee, hoe duidt u de risico’s in gemeenten [...]