Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen