CDA | Portefeuilleverdeling Tweede Kamerfractie

Uitgelicht:

De portefeuilleverdeling van het CDA is op sommige punten aangepast naar aanleiding van het vertrek van de heer Buma en mevrouw Bruins-Slot en de beëdiging van mevrouw De Pater en mevrouw Palland.

Mevrouw De Pater heeft het woordvoerderschap op SZW (kinderopvang) overgenomen van de heer Peters.

De portefeuilleverdeling is toegevoegd als bijlage.


Amhaouch
– EZ (bedr.levenbeleid, Techniekpact, MKB (incl innovatie, financiering))
– BuHa
– I&W (spoor, Luchtvaart)

Van den Berg
– VWS Cure (medische zorg, gehandicaptenbeleid)
– EZ (postwet, telecom, vitale netwerken)

Van Dam
– J&V (OM, politie, rechtspraak, grensbewaking, rampenbestrijding)
– Kerkgenootschappen
– MH17
– KR

Geluk
– VWS (mantelzorg, WMO)
– OCW (cultuur, emancipatie)

Geurts
– LNV 1e wv (plattelandsbeleid, krimp)
– I&W (water)

Heerma
– Fractievoorzitter
– ‘Cie IVD

Van Helvert
– BuZa (incl. Christenvervolging)
– Def

Kuik
– OCW (MBO)
– OS
– VWS (Preventiebeleid)
– J&V (prostitutiebeleid, mensenhandel)

Von Martels
– LNV (natuurbeleid, visserij, L&Vraad, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven)
– I&W (Milieu, externe veiligheid, biobrandstoffen, circulaire economie)
– VWS (Sportbeleid incl. vrijwilligers)

Van der Molen
– BZK
– OCW (HO & Wetenschapsbeleid, Mediabeleid)
– VWS (Medisch- Ethisch)
– AZ

Mulder
– EZK (klimaat, energie, grondstoffen, gasdossier, mijnbouw)

Omtzigt
– FIN (Fiscale Zaken EMU, Euro)
– EuZa
– SZW (Pensioenen)

Palland
– SZW (Arbeidsmarkt, -ZZP’ers)
– EZ (Mededinging, (EU)aanbestedingen)
– Vertegenwoordiging Flevoland

De Pater
– I&W (Infrastructuur (wegen, verkeersveiligheid, MIRT, scheepvaart))
– SZW (Kinderopvang)
– Grote stedenbeleid

Peters
– SZW (Integratie, schulden- en armoedebeleid, participatiewet, WIA, Wajong, arbeidsmarktdiscriminatie)
– VWS (Jeugdzorg)

Rog
– OC&W 1e wv (PO, VO, lerarenbeleid, maatschappelijke diensttijd)

Ronnes
– BZK (Wonen ruimtelijke ordening, omgevingswet, Rijksdienst)
– FIN (Financiële sector, staatsdeelnemingen)

Slootweg
– FIN (Algemeen, Rijksuitgaven, Ecofin)
– SZW (AOW)
– VWS Care (WLZ)

Van Toorenburg
– J&V (veiligheid/terreur, asielbeleid)