Convocatie AO Stint d.d. 01.11.2018

Uitgelicht:

Het AO Stint vindt plaats op donderdag 1 november van 18.00-21.00 uur.


Noot: In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Bewindsperso(o)n(en): minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Activiteit: Algemeen overleg
Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Stint

Agendapunt: Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga – 21 september 2018
Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss – 29398-612

Agendapunt: Schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga – 1 oktober 2018
Schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets – 29398-
613