Convocatie inbreng feitelijke vragen inzake Stint d.d. 09.10.2018

Voortouw-commissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteit: Inbreng feitelijke vragen
Datum: dinsdag 9 oktober 2018
Tijd: 12.00 uur

Onderwerp: Stint

Agendapunt: Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga – 21 september 2018
Ongeval met Stint op spoorwegovergang Oss – 29398-612

Agendapunt: Schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets
Zaak: Brief regering – minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga – 1 oktober 2018
Schorsen besluit tot aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets – 29398- 613