Eisen met betrekking tot de buitenruimte blijven ongewijzigd

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte. Het ontwerpbesluit regelt dat de voorgenomen verduidelijking van de eisen aan de buitenspeelruimte die met ingang van 1 januari 2019 in werking zou treden, geen doorgang vindt. Dit betekent dat de eisen die momenteel gelden voor de buitenspeelruimte ongewijzigd blijven. Dit ontwerpbesluit is in mei 2018 middels een voorhangprocedure aan het parlement voorgelegd, alvorens de staatssecretaris het voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Het onwerpbesluit, alsmede het verslag van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer hierover, zijn ter volledigheid als bijlagen toegevoegd.

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.O.a.:- Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte.