EPPA | Stemmingen over: Overige moties ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Overige moties ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenaire vergadering 10 december 2019

31066-551
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het zonder tegenwerking recht halen door ouders
AANGENOMEN

31066-552
Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie
AANGENOMEN

31066-554
Motie van het lid Leijten over een parlementaire enquête naar het functioneren van de Belastingdienst/Toeslagen
AANGEHOUDEN

31066-555
Motie van het lid Snels over een parlementaire ondervraging over het ontstaan van de institutionele vooringenomenheid
AANGEHOUDEN

31066-556
Motie van het lid Snels c.s. over voor het kerstreces een brief over hoe de uitvoering bij de Belastingdienst wordt aangepast
AANGENOMEN

31066-557
Motie van het lid Van Otterloo over een parlementaire ondervraging naar het Belastingdienst-debacle
AANGEHOUDEN

31066-558
Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt
AANGENOMEN

31066-559
Motie van het lid Van Kooten-Arissen over directe financiering van kinderopvang alsnog introduceren
VERWORPEN

31066-560
Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst
AANGENOMEN

31066-561
Motie van het lid Lodders c.s. over de Algemene Bestuursdienst en het verschijnsel van “wegpromoveren”
AANGEHOUDEN

31066-t.v.v. 562
Gewijzigde motie van het lid Van Raan over georganiseerde inspraak in de vormgeving van de schadevergoeding (t.v.v. 31066-562)
VERWORPEN

31066-563
Motie van het lid Van Raan over de minister-president in gesprek laten gaan met de getroffen ouders
AANGENOMEN

31066-564
Motie van het lid Van Raan over de status “fraudeur” zo snel mogelijk verwijderen uit de systemen
AANGENOMEN