Fin | Kamerbrief inzake aanvullende stukken over de CAF-11-zaak

Uitgelicht:

De bijlagen zijn te groot voor verzending en kunt u daarom downloaden via de link onderaan dit bericht.


De leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) verzoeken mij om in aanloop naar de feitelijke vragenronde over de Kamerbrief van 11 juni jl. documenten inzake CAF 11 met uw Kamer te delen.

Bijgaand doe ik uw Kamer toekomen:
1. De twee e-mails met concrete signalen van de GGD uit 2011;
2. Het GGD-rapport uit 2012 en de twee GGD-rapporten uit 2013 over het gastouderbureau in kwestie. Het GGD-rapport uit 2011 en het bevindingenverslag heeft u op 11 juni jl. ontvangen;
3. De opdracht die per e-mail aan de EDP-auditors is verstrekt om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF-11 project en de twee bevindingenverslagen van dit onderzoek;
4. De reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 24 mei 2019 over het rapport ‘Geen powerplay, maar fair play’.

Tot slot is mij verzocht om evaluaties te delen die aan mijn conclusie zouden hebben bijgedragen dat er fouten zijn gemaakt in de CAF 11-zaak, waarna ik mijn excuses heb aangeboden. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 11 juni jl., waarin ik een uitgebreide toelichting heb gegeven op het proces rondom de CAF 11-zaak en de afhandeling daarvan. Ik ga hierover graag met uw Kamer in gesprek tijdens het aangevraagde debat.