Alternatieve compensatieregeling geadviseerd door de BVOK

In onderstaande link vindt u de ‘format brief – Compensatie ouders’.

Format brief – Compensatie ouders