Gesloten internetconsultatie | Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Uitgelicht:

Er zijn in totaal drie openbare reacties op deze consultatie ontvangen. Deze reacties zijn toegevoegd als bijlagen.


Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders.

Consultatie gegevens
Publicatiedatum 15-02-2019
Einddatum consultatie 15-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10101
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, omdat de maximumuurprijzen en de toetsingsinkomens bepalen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De indexatie voorkomt inkomenseffecteninkomenseffecten voor ouders.

Waarop kunt u reageren
U kunt reageren op alle onderdelen.