Gewijzigde links inspectierapporten na invoering nieuwe versie LRK

Op 2 januari is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. De zoekfunctionaliteit is verbeterd en de structuur binnen het publieksportaal van het LRK is aangepast. In verband hiermee zijn ook de URL’s van specifieke voorzieningen gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor doorverwijzingen naar de inspectierapporten in het LRK die sommige houders op hun website hebben geplaatst.

De Wet kinderopvang schrijft voor dat het inspectierapport van de toezichthouder zo spoedig mogelijk na ontvangst wordt gepubliceerd, zodat ouders en medewerkers hiervan kennis kunnen nemen. Houders kunnen dit bijvoorbeeld doen door het inspectierapport op hun website te plaatsen of een verwijzing (link) op te nemen naar het inspectierapport op het LRK.

Als gevolg van de aanpassingen in het LRK kan het zijn dat deze links niet meer werken. Houders die ervoor hebben gekozen om op hun eigen website een link te plaatsen naar het inspectierapport in het LRK, worden daarom geadviseerd om deze link te controleren en waar nodig aan te passen.

GGD GHOR Nederland is hiervan op de hoogte en heeft de GGD’en hierover geïnformeerd.

Overigens bestaat de mogelijkheid dat de URL’s binnen het LRK als gevolg van verdere verbeteringen in de toekomst opnieuw worden aangepast. U wordt hierover te zijner tijd vooraf geïnformeerd.