GGD GHOR | Reactie GGD GHOR Nederland op advies commissie Kinderopvang en vaccinatie

Op 1 juli presenteerde de Commissie kinderopvang en vaccinatie haar advies Prikken voor elkaar. Kinderopvang en vaccinatie: een zorg van overheid en maatschappij. In het advies lezen wij een bevestiging van ons standpunt over vaccineren in de kinderopvang: GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. GGD’en maken zich zorgen om en zetten zich in voor de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Wij staan daarom achter de maatregelen en zien voor ons een grote rol in het voeren van het goede gesprek met ouders.

Wij onderschrijven het standpunt van de commissie dat vaccineren een collectieve verantwoordelijkheid en een brede maatschappelijke taak is. In het rapport zijn 3 scenario’s beschreven waarbij het oranje scenario volgens de commissie een weergave is van de huidige situatie in Nederland. In dit scenario daalt de vaccinatiegraad voor mazelen onder de 95%.

De maatregelen die volgens de commissie behoren bij het oranje scenario, onderschrijven we én behoren bij het dagelijks werk van de GGD’en. Wij vinden goede informatie voor ouders en verzorgers belangrijk en geloven in het voeren van het goede gesprek over vaccineren. In onze jarenlange ervaring hiermee blijkt dat dit zijn vruchten afwerpt en we gaan daar graag mee door. Het creëren van meer tijd van de Jeugdgezondheidszorg voor het aangaan van het gesprek met ouders die niet vaccineren, onderschrijven wij dan ook van harte.

Daarnaast begrijpen wij de zorgen van ouders en dat ze willen weten of er niet-gevaccineerde kinderen op hun opvanglocatie zijn. De commissie heeft hierover helaas geen uitspraken gedaan in hun advies.

Trots op het stoppen van de neerwaartse trend in de vaccinatiegraad
In onze reactie op het onlangs verschenen vaccinatiegraadrapport van het RIVM hebben wij aangegeven dat wij ons blijvend willen inzetten om het infectierisico nog verder te verkleinen. We zijn er trots op dat we – dankzij de inzet van al onze professionals – een bijdrage hebben kunnen leveren aan het stoppen van de neerwaartse trend. We vragen het ministerie rekening te houden met de randvoorwaarden voor het creëren van meer tijd van de Jeugdgezondheidszorg, bij de totstandkoming van nieuw beleid n.a.v. het advies van de Commissie kinderopvang en vaccinatie.

Verplichten indien de kritische ondergrens van de vaccinatiegraad is bereikt
Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van alle kinderen in Nederland, gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Met hun ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn en blijven. Het recht om te vaccineren blijft vooralsnog een individuele keuze en ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuze.

Wij zijn het eens met het standpunt van de commissie dat, indien de kritische ondergrens van de vaccinatiegraad is bereikt (het ‘rode scenario’), er een wettelijke plicht tot deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang moet komen. Het is noodzakelijk dat het RIVM spoedig met een definiëring van die ondergrens komt.

Wij hopen net als staatssecretaris Blokhuis, dat het niet tot de maatregelen van scenario rood hoeft te komen en dat ouders inzien dat vaccineren van levensbelang is. Een vaccinatie haal je bovendien niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bescherming van de ander.