Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld

Uitgelicht:

“De toename van het aantal banen was het grootst in de branches kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en 7,4 procent).”


In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de groei 2,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van gegevens die zijn verzameld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW).

Werknemersbanen zorg en welzijn (x1 000 )
Banen
2016 1e kwartaal 1266,4
2016 2e kwartaal 1274,8
2016 3e kwartaal 1292,2
2016 4e kwartaal 1289,9
2017 1e kwartaal 1296,5
2017 2e kwartaal 1298,2
2017 3e kwartaal 1318,9
2017 4e kwartaal 1319,8
2018 1e kwartaal 1326,5
2018 2e kwartaal 1333,1
2018 3e kwartaal 1353,6

De toename van het aantal banen was het grootst in de branches kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en 7,4 procent). In de branche universitaire medische centra (UMC’s) was de stijging het kleinst (0,8 procent). Alleen in de branche sociaal werk waren er minder banen vergeleken met een jaar eerder (-2,6 procent).

Ontwikkeling werknemersbanen zorg en welzijn, 3ekwartaal 2018 (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Werknemersbanen
Geestelijke gezondheidszorg 7,4
Kinderopvang 7,1
Overige zorg en welzijn 3,3
Verpleging, verzorging, thuiszorg 3,0
Jeugdzorg 2,9
Zorg en welzijn 2,6
Nederland 2,5
Ziekenhuizen en overige
medisch specialistische zorg
1,8
Huisartsen en gezondheidscentra 0,9
Universitair medische centra 0,8
Gehandicaptenzorg 0,0
Sociaal werk -2,6

1 op de 6 werknemersbanen in de zorg
In het derde kwartaal van 2018 was 1 op de 6 banen in Nederland een functie in de bedrijfstak zorg en welzijn. De bedrijfstak heeft een lagere deeltijdfactor dan de totale arbeidsmarkt. In de zorg en welzijn is het aantal contracturen gemiddeld 67 procent van de voltijdsaanstelling. Voor de totale groep werknemers is dat 75 procent.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn
Voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt zorg & welzijn (AZW) stelt het CBS diverse gegevens samen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt voor de zorg en welzijn. De cijfers worden weergegeven in tien hoofdbranches en waar mogelijk uitgesplitst naar 28 RegioPlusgebieden. De resultaten kunnen worden geraadpleegd op AZW StatLine en worden getoond op het AZW-dashboard. Op de AZW-website staat ook een beschrijving van de gebruikte methoden. Het doel van dit programma is partijen in de bedrijfstak zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.